Tour de Force

Inrichting van schoolstraat kan terugkeer naar de basisschool ondersteunen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:28-04-2020
Het concept ‘schoolstraat’ kan een bijdrage leveren aan een veilige terugkeer naar school in de anderhalve meter maatschappij.

 •  Het is één van de mogelijkheden die aan de orde komen in de nieuwe notie ‘Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020’.

  Op die dag gaan de basisscholen, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang weer (deels) open. De notitie – die is opgesteld door CROW-Fietsberaad, GMNI, Ruimte voor lopen en de Tour de Force- richt zich vooral op wat gemeenten kunnen doen om het gebied rond scholen zo in te richten dat het voor ouders en kinderen mogelijk is een veilige afstand aan te houden bij het komen en gaan naar de basisschool.
  Voor de concrete invulling per school zijn in de eerste plaats de scholen zelf verantwoordelijk. Voor de afwikkeling van het haal- en brengverkeer heeft de school echter in veel gevallen wel de medewerking en deskundigheid van de gemeente nodig.

  In ieder geval het laatste stuk wandelen naar school is in alle gevallen aan te bevelen, zo stelt de notitie. Dat geldt zowel personeel, ouders en kinderen. En wie van de volwassenen met de auto of de fiets komt, parkeert die liever een eind van de school vandaan en loopt het laatste stuk.  

  De gemeente kan dit faciliteren door een tijdelijk parkeerverbod nabij de school of een tijdelijke afsluiting tijdens de breng- en haalspits. Soms is dan aanpassing van de verkeerscirculatie noodzakelijk om te voorkomen dat straten onbereikbaar worden. Verder kan men denken aan het markeren van plekken waar ouders afscheid kunnen nemen van hun kinderen. Of waar ze hun kinderen kunnen opwachten aan het eind van de dag. Ook kan men loopstromen zoveel mogelijk reguleren, zodat aankomende en vertrekkende ouders elkaar en de kinderen zo min mogelijk in de weg zitten.

  De opstellers van de notitie geven ook aan dat de loopbus wellicht een bijdrage kan leveren om de drukte te verminderen. Ouders brengen daarbij hun kinderen naar een vaste halte en daarna lopen de kinderen gezamenlijk naar school onder begeleiding van enkele volwassenen.

  Met een schoolstraat zijn veel van de aanbevelingen in te vullen. Een schoolstraat is immers bedoeld om de verkeerschaos in de omgeving van scholen te beperken door de straat aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In krappe situaties zou het ook verboden kunnen worden om te fietsen.

  Gemeenten kunnen ook kijken naar de corona-veiligheid van schoolroutes. En dan gaat het bijvoorbeeld over de verruiming van de opstelruimtes bij het oversteken en aanpassingen van de groentijden voor voetgangers en fietsers.

  Bij dit alles is het nuttig te weten dat als een gemeente kiest voor tijdelijke verboden (bv inrijverbod of parkeerverbod), men hiervoor geen verkeersbesluit hoeft te nemen.
   
  De notitie moet volgens de opstellers beschouwd worden als een eerste versie. Aanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom via fietsberaad@crow.nl. Daarnaast is men zeer geïnteresseerd in praktijkvoorbeelden, die kunnen dienen ter inspiratie voor andere gemeenten.

  Op 7 mei is er Kennissessie in de vorm van een webinar over dit onderwerp voor gemeentelijke verkeersdeskundigen. Aanmelden kan hier.


   

Relevantie

Scroll naar boven