Platform Veilig fietsen

Zwolle onderzoekt effect schoolstraat

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:12-05-2021
Ook in Zwolle kent men nu de schoolstraat. In een pilot wordt een aantal nieuwe elementen rond dit concept beproefd.

 • Het verhaal is inmiddels bekend. Begonnen in Italië maakten we vooral in België voor het eerst kennis met de schoolstraat. In ons land introduceerde een aantal gemeenten de schoolstraat, Den Haag voorop. Daar is inmiddels bij de meeste scholen een schoolstraat aangelegd. Ook wordt langzamerhand meer bekend over de effecten van zo’n schoolstraat cq. schoolzone.

  Zo verscheen onlangs een onderzoek over de ervaringen in Den Haag, met als conclusie dat de beste resultaten zijn te verwachten bij scholen langs gebiedsontsluitingswegen.

  In Zwolle gaat men de effecten van een drie weken durende pilot rond twee basisscholen (Ridder Joris en De Morgenster) nauwkeurig bijhouden. Het project maakt onderdeel van een opdracht die de provincie Overijssel aan bureau Goudappel heeft verstrekt om op tien basisscholen verspreid over verschillende gemeenten het Basisschool Omgeving Management (BOM) vorm te geven en uit te voeren.

  Het BOM-project is een project wat door de kinderen zelf wordt uitgevoerd om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Tijdens het project wordt door leerlingen een handboek gemaakt. Hierin staan de spelregels voor het gedrag in de buurt van de school, de beloningen die met goed gedrag te verdienen zijn en de waarschuwingen of straffen voor slecht gedrag. Leerlingen lopen als omgevingsmanagers rondom de school. Het BOM-boekje op zak en beloningskaarten voor goed gedrag in de hand. Het BOM-project is getest bij basisschool De Aremberg in Zwartsluis. En was volgens de leerlingen en ouders een 
groot succes. Er is sprake van rustiger verkeersgedrag en met de nieuwe inrichting van de schoolomgeving verdwenen 7 parkeerplaatsen.

  In Zwolle wordt nu een combinatie toegepast van een Schoolstraat en een BOM-project.
  Projectleider Mandy Salders. ‘De kinderen hebben enthousiast de plannen zelf uitgedacht en zelfs een eigen logo gemaakt. Hierdoor past het project bij hun belevingswereld en de deelnemende scholen. Momenteel is het voor school druk met geparkeerde auto’s en taxi’s. De kinderen geven aan dat zij dit als onveilig ervaren en het soms ook bijna mis zien gaan. Het lijkt hen daarom een goed idee om tijdens opening van de scholen de auto’s weg uit de straat te houden.’

  Door de week wordt nu elke ochtend tussen 8 uur en 9.30 uur de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Als alternatief wordt de parkeerplaats 200 meter verderop bij het winkelcentrum aan de Westenholterweg gebruikt. Ook is daar een ‘halte’ waar men kinderen kan afzetten die vervolgens meelopen met een loopbus: een groepje kinderen dat onder begeleiding samen de route naar school loopt. Op de aangewezen parkeerplek is een volwassene met leerlingen aanwezig om alles in goede banen te leiden. De kinderen zien er rond de school als een echte BOM-manager op toe dat weggebruikers zich aan de regels houden.

Relevantie

Scroll naar boven