Platform Veilig fietsen

Zuid-Holland doet check-up verkeerslichtenregelingen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-03-2019
De provincie Zuid-Holland wil vanuit het programma fiets het comfort en doorstroming voor de fietsers in de provincie verbeteren. Op met verkeerslichten geregelde kruispunten liggen kansen om de fietsvoorzieningen te verbeteren. DTV Consultants heeft dit voor de provincie in kaart gebracht. Voor twintig kruispunten op provinciale wegen die veel door fietsers gebruikt worden, zijn maatregelen bedacht.

  • De provincie Zuid-Holland beheert momenteel circa 130 met verkeerslichten geregelde kruispunten, op ongeveer de helft hiervan zijn fietsoversteken aanwezig. Om in beeld te krijgen welke maatregelen het meest effectief zijn, heeft DTV Consultants op basis van data uit de Kwaliteitscentrale voor de 20 meest gebruikte kruispunten bekeken wat er beter kan.

    Met betere detectie van fietsers valt vaak nog veel te winnen, aldus het onderzoek, bijvoorbeeld met detectielussen op afstand of richtingsgevoelige detectielussen. Wat ook hoog scoorde is om fietsers groen te geven na ieder conflict. Dit betekent dat zodra er een aanvraag wordt gedaan door een fietser, deze richting groen krijgt nadat de conflicterende richting is afgehandeld en ontruimd. Wel moet dan eerst worden onderzocht of het effect voor het overige verkeer nog acceptabel is.

    Innovatieve maatregelen zijn ook te overwegen, bijvoorbeeld Volggroen. Daarbij geven ledlichtjes langs het fietspad over 25 meter van de stopstreep aan bij welke snelheid de fietser groen mee krijgt. Of de iVRI-verkeersregeling in combinatie met een fietsapp die fietsers lang van tevoren al detecteert. Maar ook met infrastructurele maatregelen valt te scoren, zoals het verbreden van de opstelruimte, bijvoorbeeld in de vorm van de Frietzak zoals in Amsterdam wordt toegepast, aldus signaleert DTV Consultants.

    De provincie gaat met de voorstellen de slag. Sommige zijn direct uitvoerbaar, voor andere doet men eerst een proef op één kruispunt of men rekent eerst het effect van de maatregel. De overgebleven maatregelen gaan mee met het reguliere onderhoud aan de kruispunten en de VRI’s.

Relevantie

Scroll naar boven