Platform Veilig fietsen

Zeventig procent gemeenten voert Doortrappen uit, deelnemers soms lastig te bereiken

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:07-02-2024
Het landelijke fietsprogramma Doortrappen wordt in alle provincies uitgevoerd. In drie provincies deden in 2023 zelfs alle gemeenten mee, zo blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. De gemeentelijke coördinatoren hebben soms moeite om de doelgroep te bereiken, onder meer omdat mensen zich niet herkennen in de doelgroep.

 • Het landelijke programma Doortrappen, dat sinds 2018 bestaat, heeft als doel om ouderen van 60 jaar en ouder langer en veiliger op de fiets te houden. Gemeenten voeren dit programma samen met lokale partners uit door activiteiten te organiseren en voorlichting te geven. Coördinatoren van gemeenten zeggen de doelgroep in principe goed te kunnen bereiken maar ook dat bij activiteiten vaak dezelfde deelnemers aanwezig zijn. Het lijkt lastig nieuwe mensen binnen de doelgroep te bereiken. Mensen herkennen zich vaak niet in de doelgroep. Zij zijn zich soms niet bewust van hun eigen fietsgedrag.
   
  Van de 342 Nederlandse gemeenten zijn er 235 betrokken bij Doortrappen. Het aandeel gemeenten dat per provincie meedoet verschilt sterkt. In drie provincies doet elke gemeente mee, in vier provincies minder dan de helft. De meeste provinciale kwartiermakers - functionarissen die naast het landelijk programmabureau ondersteuning bieden aan de gemeentelijke coördinatoren - proberen gemeenten direct te benaderen om mee te doen aan het programma. Beperkte tijd en capaciteit zijn de meest genoemde factoren die gemeenten belemmeren in de deelname aan Doortrappen. Daarnaast is het door wisselingen binnen een gemeente is het soms onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt.
   
  Gemeenten zetten Doortrappen steeds vaker in voor meer dan alleen de hoofddoelen, bijvoorbeeld om ouderen sociaal actief en maatschappelijk betrokken houden. Na de start zijn draagvlak, samenwerking en ondersteuning vanuit de provincie belangrijk om door te gaan met het programma.
  In veel provincies en gemeenten is Doortrappen opgenomen in het provinciaal beleid voor mobiliteit en verkeersveiligheid. Slechts enkele gemeenten hebben expliciet beleidsdoelen opgesteld voor Doortrappen.
   
  Het Mulier Instituut doet sportonderzoek voor beleid en samenleving en monitort het programma Doortrappen in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport Doortrappen: monitoring en evaluatie 2023 is het resultaat van een vragenlijstonderzoek onder 11 provinciale kwartiermakers en 71 gemeentelijke coördinatoren van Doortrappen. Het rapport van het Mulier Instituut bevat naast de evaluatie van 2023 ook een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld om het bereik van het programma te verbeteren door het inzetten van kennis en tools vanuit de landelijke organisatie en samenwerken met lokale partners.
   

Relevantie

Scroll naar boven