Platform Veilig fietsen

Werkt zo'n 3D zebra?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:22-05-2021
Een drempel of zebra als 3D-tekeningen op het wegdek aangebracht. In het verleden is wel vaker ge√ęxperimenteerd met dergelijke virtuele snelheidsremmers. Maar werken ze ook?

  • 3D-zebra.jpgIn Vlaanderen heeft men het 3D-principe toegepast op voetgangersoversteekplaatsen en gekeken wat er gebeurde. Op drie locaties (Beersel, Bilzen en Antwerpen) werd een 3D-effect gegeven aan een voetgangersoversteekplaats. Vias institute onderzocht de verkeersveiligheidseffecten van deze ingreep door middel van gedrags- en conflictobservatie op basis van camerabeelden en snelheidsmetingen, die op elke locatie zowel voor als na de aanpassing werden verzameld.

    De gedragsobservaties toonde een lichte verbetering van het voorrangsgedrag na de aanpassing. De overstekende voetganger krijgt wat vaker voorrang en is ook minder geneigd om zelf voorrang ‘te nemen’. Maar niet overal was dat te zien. Beersel gaf een significante daling van het aantal ernstige conflicten. In Bilzen, in Antwerpen en voor de drie locaties samen was er echter geen significant verschil tussen voor- en na-periode.

    Per locatie werden ook drie snelheidsradars geplaatst. Een eerste radar bij de oversteekplaats zelf, een tweede op 50m van de oversteekplaats en een derde radar op 300m die diende als vergelijkingspunt. De onderzoekers vinden geen statistisch significant effect van een 3D-zebrapad op de rijsnelheid.

    Conclusie van Vias institute: De studie toonde geen negatieve effecten aan van een 3D-zebrapad op de onderzochte verkeersveiligheidsaspecten. Er zijn enkele aanwijzingen voor een beperkt gunstig effect op de veiligheid van overstekende kwetsbare weggebruikers. Deze effecten zijn echter te klein en te onzeker om te kunnen besluiten dat 3D-zebrapaden een positief effect hebben op de verkeersveiligheid.

Relevantie

Scroll naar boven