Platform Veilig fietsen

Welke markering maakt fietspaden veiliger?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:11-08-2020
Goede markering zal een deel van de bermongevallen en botsingen met trottoirbanden voorkomen. Ook kunnen fietsers het wegverloop beter volgen. Maar welke markering voldoet het beste?

 • Die vraag staat centraal in een onderzoek dat CROW-Fietsberaad na de zomer start en waarvoor pilotlocaties worden gezocht. Wegbeheerders kunnen daartoe eenrichtings- en tweerichtingenfietspaden aanmelden, waaruit dan twee proeflocaties worden gekozen: een eenrichtingsfietspad met een breedte van 2 meter, een tweerichtingenfietspad van 3 meter breed.

  Op het eenrichtingsfietspad zullen verschillende soorten kantmarkering steeds twee weken te zien zijn. Het tweerichtingenfietspad wordt voorzien van verschillende asmarkeringen, ook steeds voor twee weken.

  Bij het onderzoek gaat het vooral om de vraag of markering zorgt voor efficiënter gebruik van de beschikbare breedte, wat de meerwaarde is van markering op de verkeersveiligheid bij schemer/ nachtsituaties. En welke markering het beste bijdraagt aan de verkeersveiligheid op tweerichtingsfietspaden smaller dan 4 meter en op smalle eenrichtingsfietspaden.
   
  CROW-Fietsberaad betaalt de kosten voor het opzetten en begeleiden van de pilot en de verwerking van de resultaten tot richtlijnen voor de markering van fietspaden. Van de wegbeheerder wordt verwacht dat hij de kosten voor het aanbrengen van de markeringen voor zijn rekening neemt en een bijdrage levert voor het onderzoek voor de vermelde varianten.

  Wie belangstelling heeft om deel te nemen aan het onderzoek, kan meer informatie krijgen door een e-mail te sturen naar Stan Wolkers van CROW-Fietsberaad (bij voorkeur voor 1 september 2020).
   

Relevantie

Scroll naar boven