Platform Veilig fietsen

Wat is de comfort zone van een fietser?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:06-07-2020
Het begrip comfort zone wordt in de autowereld gebruikt aan te geven wat de ruimte is die je nodig hebt om comfortabel te remmen of een obstakel te omzeilen. De TU Delft onderzoekt of er ook zoiets bestaat voor de fietser.

  • Samen met onderzoekers van de Chalmers University of Technology in Zweden liet men daartoe 18 proefpersonen 286 keer fietsen op een geïnstrumenteerde fiets over een traject, waarbij het remgedrag en het uitwijkgedrag werd gemonitord met radarapparatuur. Daarbij werd gekeken hoe fietsers daadwerkelijk remmen en sturen. Het onderzoek wordt gepubliceerd in Accident Analysis & Prevention.

    Eén van de zaken die daarbij opviel is dat fietsers over het algemeen heel gelijkmatig afremmen. De remkracht waar ze mee beginnen te remmen verandert niet gaandeweg. Als een fietser harder rijdt, begint hij wel eerder met – gelijkmatig - af te remmen. De remvertraging waarmee wordt ingezet varieert wel per fietser, maar bedraagt over het algemeen niet meer dan 2,4 m/s2.

    Op deze manier werd ook modelmatig vastgesteld hoeveel ruimte een fietser nodig heeft om ‘comfortabel’ te kunnen inhalen. Daarbij bleek bijvoorbeeld dat fietsers een constante afstand aanhouden bij het inhalen, zo’n 60-90 cm, ongeacht de snelheid. En ook dat men bij hogere snelheden eerder remt dan stuurt, om een obstakel te ontwijken.

    De wetenschappers denken dat de modellen die uit dit soort onderzoek voortkomen gebruikt kunnen om de richtlijnen voor infrastructuur te verfijnen. Maar ook dat de resultaten zijn te benutten bij de ontwikkeling van actieve veiligheidssystemen zoals die in auto’s worden ingebouwd, zoals bijvoorbeeld automatische remsystemen. Maar dan moet wel nader onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld naar de vraag in hoeverre de resultaten samenhangen met bijvoorbeeld type fiets, type fietsremmen, stroefheid van het wegdek, enzovoort.

Relevantie

Scroll naar boven