Platform Veilig fietsen

Vrijliggende fietspaden mogelijk effectiever voor fietsveiligheid dan 30 km/h

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:08-01-2024
Het scheiden van fietsers en gemotoriseerd verkeer lijkt effectiever om ongevallen onder fietsers te voorkomen dan het aanpassen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/h. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Twente en SWOV waarin het ongevalsrisico per uur is geanalyseerd voor de vier grote steden in Nederland.

 • Door het aantal fietsongevallen per uur te bekijken verkregen de onderzoekers gedetailleerd inzicht in de relatie tussen fietsongevallen en de blootstelling aan motorvoertuigen en andere fietsers. Het bleek dat modellen op basis van dagelijkse gemiddelden in plaats van uurgemiddelden het effect van blootstelling aan motorvoertuigen onderschatten en het effect van blootstelling aan andere fietsers overschatten.
  Blootstelling is de belangrijkste factor die het ongevalsrisico voor fietsers beïnvloedt. Het risico tijdens de avond- en nachtelijke uren is vanwege de geringere drukte lager dan overdag.
   
  Locaties
  Ook het belang van vrijliggende fietspaden op 50 km/h wegen wordt onderschat bij een analyse op basis van dagelijkse gemiddelden. Op 50 km/h wegen met vrijliggende fietspaden is het ongevalsrisico lager dan op 30 km/h wegen met gemengd verkeer of fietsstroken.
  Van de drukke locaties voor fietsers is het ongevalsrisico alleen duidelijk hoger in winkelgebieden, waar bijvoorbeeld ook veel voetgangers zijn. Rond kantoren, stations en scholen is het risico niet hoger maar neemt dit uiteraard wel op de drukke uren toe.
   
  Vrijliggende fietspaden
  De resultaten van het onderzoek suggereren dat het beter is voor de fietsveiligheid om vrijliggende fietspaden aan te leggen dan om de maximumsnelheid aan te passen naar 30 km/h. Het verlagen van de snelheid op 50 km/h wegen met vrijliggende fietspaden is daarnaast niet voldoende om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Volgens de onderzoekers zijn de zorgen om de fietsveiligheid bij een toenemend aantal fietsers in de stad terecht en moeten beleidsmakers zich richten op het zo veilig mogelijk laten verlopen van grote fietsstromen.
   
  Data
  De onderzoekers baseerden hun analyse op ongevalsdata van BRON tussen 2015 en 2019 en namen hieruit alle ongevallen met letsel en dodelijke ongevallen met één of meer fietsers mee op de fietsnetwerken van de grote steden. De resultaten van de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, waren behoorlijk vergelijkbaar maar er waren wel kleine stadsspecifieke verschillen die de onderzoekers niet konden verklaren op basis van de onderzochte variabelen.
  De resultaten van het onderzoek zijn in november gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Transportation Safety & Security.
   

Relevantie

Scroll naar boven