Platform Veilig fietsen

"Juist verbetering verkeersveiligheid bij grootschalige inzet van e-bak- en vrachtfietsen"

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:Jos Sluijsmans
 • Datum:11-10-2021
Jos Sluijsmans (eigenaar Fietsdiensten.nl en initiatiefnemer en organisator van het International Cargo Bike Festival (ICBF)) over de impact van het LEV kader op de bak- en vrachtfietsenindustrie. • Vanwege de sterke opkomst en het toenemende gebruik van Lichte Elektrische Voertuigen (LEV's),  waaronder e-bak- en vrachtfietsen en om de verkeersveiligheid te waarborgen, acht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een herziening van de regelgeving omtrent de toelating op de weg van deze voertuigen noodzakelijk. Het ministerie heeft daarom een outline van een nieuw nationaal toelatingskader voor LEVs opgesteld.
    
  Vanuit de industrie en andere stakeholders zijn de nodige op- en aanmerkingen gemaakt op het LEV toelatingskader. Op de eerste plaats wordt aangevoerd dat de verkeersveiligheid juist verbetert bij de grootschalige inzet van e-bak- en vrachtfietsen in plaats van bestelbusjes. Er zijn geen voorbeelden of statistieken bekend van dodelijke of ernstige ongevallen met bak- en vrachtfietsen.
    
  In het algemeen wordt de grens van 55kg leeg gewicht als onrealistisch en onwerkbaar gezien. Het is veel logischer om uit te gaan van het totaalgewicht van 300kg, omdat hiermee de kwaliteit van onderdelen en daarmee de constructieveiligheid beter gewaarborgd is. De beperking van de breedte tot 1 meter (in de huidige regelgeving 1,5 meter) is ook niet logisch. De reden voor deze beperking is de huidige breedte van de fietspaden. We zien echter nu al dat nieuwe fietspaden breder worden en bovendien zullen in de steden vrachtfietsen steeds vaker naar de weg verwezen worden, zeker als de maximumsnelheid in de stad naar 30km/uur gaat. Dit zien we in toenemende mate al gebeuren; en niet alleen in Nederland, (Amsterdam, Amersfoort, Zwolle), maar in heel Europa (Parijs, Brussel, Barcelona). Bovendien heeft het gewest Brussel de regelgeving met betrekking tot fietsaanhangers in de stadslogistiek juist uitgebreid tot 1,2 meter; dit was 1 meter).
    
  Met het oog op Europese regelgeving voor LEV, een proces dat op dit moment in volle gang is, is het niet wenselijk dat Nederland, en elk ander land binnen de Europese Unie, eigen nationale regelgeving ontwikkelt. De Europese branche-organisatie voor lichte elektrische voertuigen, LEVA-EU, heeft officieel protest aangetekend tegen de plannen van de Nederlandse overheid met betrekking tot het Toelatingskader LEV. Volgens hun analyse is dit voorstel onwettelijk. LEVA-EU heeft een document opgesteld waarin ze uitleggen hoe en waarom zij menen dat het Toelatingskader LEV onwettelijk is. LEVA-EU verduidelijkt ook hoe het geplande kader een bijzonder negatieve impact zal hebben op de LEV-markt in Nederland.
    
  Ik wil enkele opmerkingen van direct belanghebbenden apart vermelden. Michel Eijnatten van Fulpra is het eens met de beoogde nieuwe regelgeving voor LEV. Volgens hem is goede wetgeving noodzakelijk om als LEV-sector te groeien en zo uiteindelijk auto’s en vrachtverkeer in de binnenstad te vervangen. “Wil je kans maken om bestelbussen te vervangen door LEV’s – waaronder bakfietsen – dan is kwaliteit nodig. En kwaliteit borg je met goede regelgeving zoals dat in de automotive industrie gebeurt”, aldus Van Eijnatten.
    
  Matthijs de Gruijter van Struin BSO stelt dat zijn bedrijfsmodel niet meer houdbaar is indien hij geen gebruik meer kan maken van de groepsfietsen waarmee hij twaalf kinderen, die zelf meetrappen kan vervoeren. De groepsfietsen gebruikt hij al bijna 15 jaar en er worden wekelijks 800 kinderen mee vervoerd.  Kernboodschap van zijn pleidooi is dat de verkeersveiligheid voor kinderen juist gediend is met het gebruik van grotere fietsen en groepsfietsen.
    
  Christian Suurmeijer van CycleSpark/Greenolution voert aan dat een e-vrachtfiets bij vervanging van een bestelbus inherent veiliger is vanwege de lagere snelheid en het lagere gewicht. Bovendien is een vrachtfiets energie-efficiënter en verdient met het oog op de klimaatcrisis de voorkeur boven bestelbusjes.
    
  Samengevat komt het er op neer dat er een nieuw LEV-kader wordt ontwikkeld om een vermeend veiligheidsprobleem op te lossen, terwijl de reële kans bestaat dat dit uiteindelijk tot grotere veiligheidsrisico's leidt. Intussen neemt men het risico dat de positieve effecten van de inzet van bak- en vrachtfietsen ter vervanging van bestelbusjes teniet worden gedaan door onzekerheid en de extra kosten die ontstaan als gevolg van de voorgenomen wijziging van de regelgeving.
   
  Jos Sluijsmans
  Nijmegen, 11 november 2021
   

  Over de auteur

  Jos Sluijsmans is eigenaar van Fietsdiensten.nl en initiatiefnemer en organisator van het International Cargo Bike Festival (ICBF). Hij vertegenwoordigt een aantal bak- en vrachtfietsproducenten en belanghebbenden, die zich verenigd hebben in een belangenorganisatie i.o. Deze partijen zijn: Cargo Cycling, CycleSpark, DOCKR, Flevobike, Fulpra, Optima Cycles/Lovens, Struin BSO, Tolkamp Metaalspecials, Urban Arrow, ZOEM Bike/7evens en 4Wieler.
   

Relevantie

Scroll naar boven