Platform Veilig fietsen

Veel aandacht voor fietsstraten in ontwerperscafé

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-03-2021
Op donderdag 28 januari organiseerde ROV Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad en Platform Veilig Fietsen een ontwerperscafé over het thema Fietsvoorzieningen. Aan bod kwamen het verbeteren van een fietsroute en de herinrichting van een weg als fietsstraat. • Het ontwerperscafé trapte af met een korte toelichting op de nieuwe CROW notitie Aanbevelingen voor fietsstraten buiten de bebouwde kom. Steeds vaker wordt het concept buiten de bebouwde kom toegepast. Maar daar gelden wel wat andere voorwaarden. Zo heb je bijvoorbeeld te maken met andere verkeersdeelnemers zoals landbouwverkeer en andere snelheden en intensiteiten van zowel auto- als fietsverkeer.

  Het bleek een waardevolle start, want een fietsstraat buiten de bebouwde kom was een mogelijke oplossingsrichting voor de ingebrachte casussen van de gemeente Hardenberg en de gemeente Zevenaar.
   

  Casus 1: Fietsroute De Krim – Ane

  In het kader van groot onderhoud dienen een aantal wegen in het gebied tussen de kernen De Krim en Ane in de gemeente Hardenberg in 2021 aangepakt te worden. Enkele van deze wegen wil de gemeente beter en veiliger inrichten als fietsroute. Het doel is om kwalitatief goede wegen met een duidelijke inrichting voor zowel gemotoriseerd verkeer als fiets verkeer te creëren. De fietsroute dient daarbij aantrekkelijker te worden voor fietsers en gemotoriseerd verkeer te verleiden een andere route te nemen.
   

  2. Casus gemeente Zevenaar: herinrichting Babberichseweg

  Het gemeentelijke gedeelte van de Babberichseweg is afgewaardeerd van een doorgaande weg tot een doodlopende weg voor het gemotoriseerde verkeer. Deze afwaardering heeft er toe geleid dat het tracé heringericht moet worden tot fietsstraat. Hiervoor ontvangt de gemeente subsidie van de Provincie. De gemeente Zevenaar staat bij de herinrichting  voor een uitdagingen: goede aansluiting zoeken bij een nieuwbouwwijk, diverse parkeerterreinen, een bestaande fietsstraat en hoe om te gaan met de maximale snelheid aangezien het tracé zowel binnen als buiten de bebouwde kom ligt.
   

  Oplossingsrichtingen en verslag

  Beide casussen kregen goede input uit de zaal. Zo werd er bij de eerste casus gekeken naar mogelijkheden van aanpassen van maximum snelheid, inrichten van een fietsstraat en het toepassen van een Maldense drempel. Bij de tweede casus werd er juist gekeken of een fietsstraat wel een passende oplossing is. In het verslag staan de suggesties en oplossingsrichtingen voor beide casussen verder beschreven. De twee gemeenten waren blij met de input vanuit de deelnemers van het ontwerperscafé.

  Download hier het verslag
   

  Over regionale ontwerperscafés

  In een Ontwerperscafé brengt CROW ontwerpers uit diverse gemeenten bijeen. Zij leggen hun actuele complexe ontwerpopgaven op tafel. Deze worden met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW, de politie, VVN en de Fietsersbond in kleine groepjes besproken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken, bediscussieerd en gezocht naar creatieve oplossingen. Een ontwerperscafé kan zowel online als offline worden gefaciliteerd. 

  Lees hier meer over de opzet van een ontwerperscafé.
   

  In jouw regio een ontwerperscafé organiseren?

  Wil jij in jouw provincie/regio een ontwerperscafé te organiseren? Neem dan contact op Mark van Gurp (CROW) via Mark.vanGurp@crow.nl.

Relevantie

Scroll naar boven