Platform Veilig fietsen

Utrecht gaat barrières aanpakken

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:24-10-2019
Met de hoge groei van het fietsgebruik wordt het van steeds groter belang om het fietsverkeer te spreiden. Maar ook Utrecht loopt steeds meer aan tegen bestaande barrières zoals vaarwegen, spoorwegen en autowegen. De gemeente onderzoekt waar tunnels of bruggen haalbaar zijn.

 • Totaal ligt er circa 130 km aan grote barrières door de stad Utrecht. Om de groei van de fiets in goede banen te leiden en aantrekkelijke (alternatieve) fietsroutes te creëren, is het van belang te onderzoeken waar de investeringen in nieuwe bruggen of tunnels het meest renderen.

  De groslijst van de gemeente telt nu 35 locaties waar een fietsbrug- of tunnel barrières in het fietsnetwerk zou kunnen slechten, 26 bruggen en 9 tunnels. De ene helft is bekend en opgenomen in plannen. De andere helft zijn – onder meer door de Fietsersbond - nieuw ingebrachte locaties. Maar, merkt de gemeente op: ‘’Het aantal wensen voor nieuwe fietsverbindingen is groter dan onze portemonnee”. Tot 2040 is circa 46 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe fietsverbindingen.

  De gemeente gaat dus prioriteiten stellen. De projecten worden getoetst aan een aantal criteria, te beginnen met de bijdrage die zo’n verbinding zou kunnen leveren aan het fietsnetwerk. Maar ook de technische uitvoerbaarheid, de bijdrage aan andere opgaven in de wijk en de acceptatie in de wijk spellen neen rol. Naast dus de betaalbaarheid en mogelijke subsidiebronnen.

  Er zullen dan naar verwachting 15 tot 20 kansrijke projecten overblijven die nader doorgerekend zullen worden Uiteindelijk resten er dan 5 tot 10 meest kansrijke oplossingen die begin 2020 aan de Raad zullen worden voorgelegd.
   

Relevantie

Scroll naar boven