Platform Veilig fietsen

Update van pilots Veilig Fietsen naar School

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:Tour de Force
 • Datum:26-01-2021
Onder de vlag ‘Veilig fietsen naar school’ hebben de F10, de TourdeForce en het Ministerie van IenW in samenwerking met ANWB, Fietsersbond, TeamAlert en VVN zes pilots ontworpen waar 15 (F10) gemeenten mee aan de slag gaan.


 • Schoolstraten

  Acht gemeenten werken aan de realisatie van een Schoolstraat. Alle gemeenten zijn inmiddels gestart met de voorbereiding, de meeste gemeenten hebben de pilot reeds afgerond, een enkeling start in het begin van het nieuwe jaar. Om inzicht te krijgen in de vraag: “Hoe kunnen we de de Schoolstraat in de toekomst formaliseren?” zijn er diverse acties in gang gezet door het ministerie IenW, CROW en GNMI.
   

  Ieder Kind een Fiets

  Vijf gemeenten werken samen met de ANWB aan de pilot Ieder Kind een Fiets. Met deze pilots willen de ANWB en de Tour de Force bereiken dat in deze steden de inzameling van (kinder)fietsen en het opknappen & toedelen daarvan, duurzaam georganiseerd wordt op gemeentelijk niveau. Op deze manier beoogd men dat kinderen in alle wijken kunnen leren (en blijven) fietsen zodat zij ook later, wanneer ze zelfstandig naar de middelbare school fietsen, ervaren verkeersdeelnemers zijn. Den Haag en Zwolle zijn voortvarend gestart.
   

  Verkeersexamen

  Twee gemeenten werken samen met VVN aan de pilot ‘verkeersexamen op alle scholen’. In veel gemeenten is het geen vanzelfsprekendheid dat alle kinderen in groep 7 of 8 het verkeersexamen doen. Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken om van 40% naar 100% deelnemende scholen te gaan in 2022.
  Ook Amersfoort wil meer scholen bewegen om mee te doen aan het verkeersexamen. Omdat meer gemeenten hiermee te maken hebben, is besloten een expert sessie te organiseren. Deze werd op 29 juni gehouden.
   

  Van 8 Naar 1

  Vijf gemeenten werken aan Van 8 naar 1. In samenwerking met Team Alert en VVN wordt de gemeente ondersteund om jongeren veilig van groep 8 naar de middelbare school te begeleiden. Kinderen in groep 8 krijgen een gastles (VVN) gericht op de nieuwe fietsroute naar de middelbare school en de uitdagingen die daarbij komen kijken. In de brugklas krijgen dezelfde leerlingen nogmaals een gastles (Team Alert) om naast de nieuwe route ook onderwerpen te bespreken oals: fietsen in een groep, afleiding en groepsdruk. In verband met de sluiting van de basisscholen was het zeer lastig om de gastlessen te organiseren.
   

  Veilige Schoolroutes

  Zes gemeenten werken samen met de Fietsersbond aan Veilige Schoolroutes. Deze pilot heeft als doelstelling dat kinderen in de gemeente zoveel mogelijk op de fiets naar school gaan. Echter, veel ouders vinden het onveilig en zien beren op de weg. Door voor kinderen een veilige schoolroute te creëren wordt het makkelijker om zelfstandig naar school te fietsen. Kinderen en ouders worden nadrukkelijk betrokken. Mede door de Coronacrisis is vertraging in het werven van de scholen ontstaan. Inmiddels is het gelukt om in vier steden een school te werven, Leiden, Eindhoven, Houten en Groningen.
   

  Social Deal

  Tot slot hebben twee gemeenten, Amsterdam en Maassluis deelgenomen aan de Team Alert pilot Social Deal. Via Social media werden jongeren bewust gemaakt van veilig gedrag (bijvoorbeeld MONO) met als uiteindelijk doel online een belofte te maken dat ze zich veiliger zullen gaan gedragen in het verkeer, de ‘social deal’. Het project richt zich op de doelgroep 12 t/m 15 jaar (kwetsbare verkeersdeelnemers) en 16 t/m 24 jaar (afleiding in het verkeer). Beide pilots zijn afgerond. Ecorys werkt aan de M&E rapportage van deze pilot. De afronding wordt in Q1 2021 verwacht.
   

  Meer informatie

  Een uitgebreider verslag van de pilots is hier te vinden. Voor meer informatie over Veilig naar school kun je terecht bij Hugo van der Steenhoven (hugo@hugocycling.nl) of Femke Hulshof (femke@mestudio.info)
   

Relevantie

Scroll naar boven