Platform Veilig fietsen

Universiteit Gent: Verkeersveiligheidssystemen voor fietsers zijn ook mogelijk

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:06-01-2022
Bij auto’s zijn systemen om de verkeersveiligheid te vergroten volop in ontwikkeling. Bij fietsen is dat niet het geval. En het zal nog wel even duren eer daar verandering in komt.

 • Een groot obstakel bij de ontwikkeling van soortgelijke systemen voor fietsers is de stroomvoorziening voor het snelle rekenwerk binnen dergelijke geautomatiseerde veiligheidssystemen. Bij auto’s is dat nauwelijks een probleem.

  Onderzoekers van de universiteit Gent keken of het in theorie mogelijk is om voor fietsen systemen te ontwikkelen die energiezuinig en toch snel genoeg zijn om fietsers tijdig te waarschuwen voor naderend onheil. Dat lijkt inderdaad mogelijk, maar dat vraagt nog veel onderzoek.

  Je wilt een fietsers immers waarschuwen voordat er wat gebeurt. Eerste vraag is dan ook wanneer het peilmoment voor zo’n situatie zich voordoet. Na een extensieve studie naar het voorkomen van fietsongevallen werd er besloten om gevaar te definiëren als een situatie waarbij een gemotoriseerd voertuig dat boven een bepaalde minimumsnelheid richting de fietser beweegt binnen een bepaalde afstand rond de fietser komt. Daarbij werd als minimum snelheidsgrens 20 km/uur aangehouden, omdat ongevallen onder de 30 km/uur zelden tot verwondingen leiden.  

  Verder moet je rekening houden met de gemiddelde reactiesnelheid van een fietser (ongeveer 0,4 – 0,7 seconden). Tel daarbij op de tijd die het kost om de gegevens elektronisch te verwerken, dan betekent dat je de veiligheidssituatie van minstens één seconde verder wil voorspellen, zodat een fietser kan reageren.
  Voor de detectieapparatuur die aan de fiets is te monteren, viel de keus op zogenaamde LiDAR apparatuur, een soort radar die niet met radiogolven, maar met de snellere lichtgolven werkt. Daarvan is al het nodige bekend uit de autowereld.

  Artificiële neurale netwerken werden ingezet om de computer zo te programmeren dat deze uiteenlopende situaties weet te herkennen. Al deze gegevens samen werden doorgerekend met computermodellen.

  Conclusie: meer dan de helft van de gevaarlijke situaties liet zich correct voorspellen zonder al te veel valse alarmen.

  Het begin is er dus. En de techniek biedt ook perspectief. Want het lijkt mogelijk om de benodigde software onder te brengen in een hele kleine computer die weinig stroom vraagt. En de sensoren voor de LiDAR worden steeds goedkoper.

  En als zo’n systeem eenmaal werkt, wat moet je er dan mee? De onderzoeker denken dat er een breed toepassingsgebied voor is. Zo kan de fietser gewaarschuwd worden voor een potentieel gevaar en kan het betreffende voertuig via signalen (licht/alarm) hierop attent gemaakt worden (bijvoorbeeld om dode hoekongevallen te voorkomen). Voor juridische doeleinden zou het ook gebruikt kunnen worden als het systeem een camera aanstuurt, wanneer een gevaarlijke situatie voorspeld wordt.

Relevantie

Scroll naar boven