Platform Veilig fietsen

'Train de zelfsturende auto specifiek in Nederlandse situaties’'

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:10-05-2021
De meningen verschillen in hoeverre fietsers blij moeten zijn met de komst van zelfsturende auto’s. Maar voordat er autonome voertuigen op de openbare weg kunnen rijden moet er nog wel het nodige gebeuren, blijkt uit een verkenning in Noord-Holland.

 • AV_a.jpg
  Enerzijds is het maar de vraag hoe goed autonome voertuigen gaan reageren op de aanwezigheid van fietsers. Aan de andere kant kun je verwachten dat ze dat beter doen dan een menselijke bestuurder en dat dit dus de verkeersveiligheid ten goed komt.  

  Tim Vleeshouwer wijdde zijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft aan de vragen die spelen rond de komst van zelfsturende auto’s in relatie tot de fiets. Hij deed dat samen met de provincie Noord-Holland, die graag wilde weten hoe geschikt de huidige Noord-Hollandse infrastructuur nu al is voor automatische voertuigen, als ze op sommige punten, zoals rotondes, verkeerslichten, fietsoversteken kruisen met fietsers.
  Voor het onderzoek werd de situatie op 163,5 km provinciale weg buiten de stad met in totaal 118 conflictsituaties geanalyseerd. Voor elke conflictsituatie werd de verkeersveiligheid beoordeeld en de risicofactoren voor ongevallen in kaart gebracht. Daarbij ging het om zaken als rijsnelheden, voorspelbaarheid van gedrag (voorrangsregelingen), zichtbaarheid, duidelijkheid infrastructuur, noodzaak van visuele communicatie tussen verkeersdeelnemers en fietsers die verkeersregels overtreden.
   
  Daaruit blijkt dat veel voorkomende risicofactoren voor ongevallen zijn: verminderde zichtbaarheid van het traject van een fietser, onduidelijke infrastructuur door ontbrekende wegmarkeringen, infrastructuur die visuele communicatie nodig maakt (rotondes) en incidentele verkeersovertredingen door fietsers.

  In Noord-Holland kunnen kleine infrastructurele ingrepen de verkeersveiligheid op veel van die punten verbeteren, stelt Vleeshouwer. Om de route van de fietser beter te kunnen volgen, kan men struiken die het zicht belemmeren weghalen. Verder zou men de markering kunnen aanpassen in situaties waar voorrangssituaties afwijken of het wegdek slecht is. En er zou overal markering moeten komen op plaatsen waar fietsers de weg kruisen.
   
  Het scheiden van fietsers en auto blijft overigens belangrijk om permanente conflictsituaties te voorkomen. Geregelde kruispunten waarbij de verkeersregeling direct communiceert met de zelfsturende auto hebben de voorkeur.
   
  Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het verbeteren van de prestaties van fietsersdetectie, classificatie en trajectvoorspelling door automatische voertuigen. Ook is onderzoek nodig naar de vraag wat te doen met situaties waarbij visueel contact tussen bestuurder en fietser bijna onontkoombaar is, zoals op rotondes. En hoe om te gaan met fietsers die zich niet aan verkeersregels houden.
   
  Tenslotte zouden zelfsturende auto’s specifiek in Nederlandse situaties ‘getraind’ moeten worden, gezien de afwijkende omstandigheden en de grote aantal fietsers, aldus Tim Vleeshouwer.

Relevantie

Scroll naar boven