Platform Veilig fietsen

Tips voor het ontwerpen van een fietssnelweg

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:26-08-2019
Hoe plan je een fietssnelweg en hoe ontwerp je hem vervolgens. En, niet onbelangrijk, hoe promoot je een fietssnelweg. Een nieuwe website-manual bundelt de ervaringen uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en Denemarken.

 • Het is een product voorkomend uit het Europese CHIPS project (Cycle Highways Innovation for smarter People transport and Spatial planning) waarin de kennis uit betrokken landen van de afgelopen drie jaar is gebundeld.
  Een manual, waarbij de verschillende fasen van de aanleg van een fietssnelwegen stap voor stap worden doorlopen. Te beginnen bij het planningsproces, dan het ontwerpproces en de bouw, gevolgd door promotie en tenslotte de evaluatie.

  De site is wat onoverzichtelijk opgezet en wie er niet al te veel tijd in kan steken, kan er ook wat in grasduinen en de verschillende tips tot zich nemen.

  Neem bijvoorbeeld de planningsfase. Eén van de tips: reken alle alternatieve vervoersmogelijkheden ook goed door, zodat je niet voor verassingen komt te staan als anderen daarmee mochten komen. Voor wie er dieper in wil duiken: het planningsproces van de fietsroutes in Brabant, België en Duitsland wordt uitgebreid beschreven.

  Bij het ontwerpen noemt men niet alleen de mooie voorbeelden, maar ook ‘trial & error’-voorbeelden. Over het Rijnwaalpad wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat een duidelijk begin en eindpunt (bijvoorbeeld de stations in Arnhem en Nijmegen) ontbreekt. Bij de F3 Leuven-Brussel leert de ervaring dat de belettering op de bewegwijzering te klein is uitgevallen.

  De website promoot ook zaken die we in Nederland wellicht niet een op een zullen overnemen. Zo ziet men het liefst de letter C (van Cycling) om fietsroutes te nummeren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de in ons land gebruikte F.

  Verder ziet men  graag een code-logo strategie. Een letter plus een nummer en eventueel een logo groot aangebracht op het wegdek en op de bewegwijzering.

  fietsbewegwijzering-(1).jpgAlles om de nieuwe fietssnelweg beter herkenbaar en beter ‘verkoopbaar’ te maken. Dat laatste krijgt ruime aandacht in de manual in de vorm van een aantal campagnevoorbeelden om automobilisten tot de fiets te bewegen. Eén van de ideeën is om de fietssnelwegen te vermelden op de autobewegwijzering, om zo automobilisten op een idee te brengen.

  De site laat ook een kaart zien met potentiële locaties voor fietssnelwegen in Europa, waarbij Nederland nog potentie laat zien voor vele honderden kilometers fietssnelweg.

  Er is inmiddels ook een (besloten) LinkedIn group voor snelwegprofessionals voortgekomen uit het project.

Relevantie

Scroll naar boven