Platform Veilig fietsen

Tilburg past voorrangssituatie op 23 rotondes aan

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:09-04-2021
Op de meeste rotondes in Tilburg moeten fietsers en voetgangers nog voorrang geven aan het autoverkeer. Dat gaat veranderen. De gemeente past de voorrangssituatie op 23 rotondes binnen de bebouwde kom aan, zodat fietsers en voetgangers voorrang krijgen.

 • De gemeente gaat hier de komende vier jaar mee aan de slag.

  Van de rotondes binnen de bebouwde kom heeft de fietser in ons land op 31 procent nog geen voorrang, zo bleek uit recent onderzoek van DTV-Consultants. Ook in Tilburg is dat het geval. 

  De gemeente deed eerder nader onderzoek naar de voordelen en nadelen van de fietser wel of niet in de voorrang. Voor beide opties zijn argumenten voor en tegen te vinden en de afweging is niet expliciet of eenduidig te maken, zo luidde de conclusie. Nadeel is onder andere dat op rotondes binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad met fietsers IN de voorrang tot vier keer meer ongevallen gebeuren dan op rotondes met fietsers UIT de voorrang, zo leidt Tilburg af uit het eerder genoemde DTV-onderzoek. Wel met de aantekening dat bij fietsers IN de voorrang binnen de bebouwde kom toepassing van goede aanvullende maatregelen mogelijk tot een gunstiger ongevallenbeeld leidt.

  Maar het in de voorrang brengen van de fietsers op rotondes draagt bij aan het beeld om actieve vervoerswijzen te bevoordelen ten opzichte van gemotoriseerd verkeer, aldus de gemeente.

  Rotondes op industrieterreinen, turborotondes en rotondes met verkeerslichten worden niet aangepast. Daar krijgen de fietsers en voetgangers géén voorrang, volgens de gemeente vanwege de verkeersveiligheid op deze punten. Vaak is de intensiteit op deze rotondes hoog en moeten er meerdere rijstroken overgestoken worden, of er rijdt veel vrachtverkeer (dodehoek-gevaar). Op zes rotondes liggen geen vrijliggende fietspaden maar fietsstroken, waar de afslaande automobilist al voorrang moet verlenen aan fietsers.

  Door de aanpassingen zijn gedurende vier jaar verschillende voorrangssituaties op deze 23 rotondes van toepassing. Op de ene rotonde krijgt de fietser en de voetganger al wel voorrang, maar op de andere misschien nog niet. Dat wordt de komende tijd dus extra opletten bij rotondes.

  In een animatiefilmpje legt de gemeente uit waarom de rotondes worden aangepast en hoe de gemeente dat gaat doen.
   

Relevantie

Scroll naar boven