Platform Veilig fietsen

Teruglopend fietsgebruik is van tijdelijk aard

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:18-11-2021
Het ov-gebruik daalde in het Corona-jaar 2020 met de helft, het autogebruik met rond een kwart. De op de fiets afgelegde afstand nam af met bijna 20 procent, maar dat laatste zal komende jaren weer aantrekken.

 • corona_l.jpgDat schrijven onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het Mobiliteitsbeeld 2021. In deze publicatie gaan zij in op de ontwikkeling van de mobiliteit in het coronajaar 2020 en op hoe de mobiliteit zich ontwikkelt in de komende jaren.

  Veel activiteiten en bestemmingen vielen weg in het eerste Coronajaar. Mensen waren meer aan huis gebonden en gingen daarom wel meer lopen, in 2020 nam de afgelegde afstand te voet toe met 20%. De op de fiets afgelegde afstand (voor gewone fiets en e-fiets samen) nam af met 19%. De afname geldt voor alle motieven, behalve voor het vrijetijdsverkeer, dat vrijwel op peil bleef ten opzichte van 2019. Inbegrepen in het motief ‘vrijetijd’ zijn de fietsommetjes: die namen tussen 2019 en 2020 toe, zowel in aantal ritten als in totaal afgelegde afstand. Verder legden Nederlanders in 2020 een groter deel van de gefietste afstand op de e-fiets af.

  Ondanks de afname van de fietskilometers, vielen er wel meer verkeersdoden onder fietsers. De stijging was het grootst bij de 50-plussers. De totale gefietste afstand nam bij deze groep minder af dan bij de 50-minners. Ook is in deze groep het aandeel van de e-fiets relatief groot, en dit aandeel nam tussen 2019 en 2020 nog verder toe. Hoeveel in het verkeer omgekomen fietsers op een e-fiets reden, weten we echter niet, zo schrijft KiM.

  Het KiM verwacht dat thuiswerken, televergaderen en, in mindere mate, thuisonderwijs door corona structureel op een hoger niveau blijven ten opzichte van de situatie vóór de pandemie. De invloed op het fietsgebruik zal beperkt zijn. Op termijn verwacht het KiM wel dat in 2026 het fietsgebruik 9% hoger is dan in 2019. Maar dat is vooral een gevolg van een bevolkingstoename (+4%-punt) en een trendmatige toename van de gemiddelde afgelegde fietsafstand per persoon (+5%-punt) en verschuiving van openbaar vervoer naar fiets (+0,6%-punt). Daar staat een afname van het fietsgebruik tegenover (-0,6%-punt) doordat mensen vaker thuis werken, vergaderen en onderwijs volgen.

  Een belangrijke drijfveer voor de toename van de per fiets afgelegde afstand is de toename van het aantal e-fietsen. Het KiM verwacht dat het aandeel van de e-fiets in het totale fietsgebruik toeneemt van 24% in 2019 tot 46% in 2026. De met de e-fiets afgelegde afstand neemt in de basisraming tussen 2019 en 2026 toe met circa 110%. De trend van een dalend gebruik van de gewone fiets zet door: de met de gewone fiets afgelegde afstand daalt tussen 2019 en 2026 met 23%.

  afgelegdeafstand2020-2019.JPG

Relevantie

Scroll naar boven