Platform Veilig fietsen

Terugblik en verslag Comissiedebat Verkeersveiligheid

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-06-2021
Op 1 juni 2021 vond het comissiedebat rond verkeersveiligheid plaats. Op de agenda stond o.a. Staat van de verkeersveiligheid (SWOV), hoger beroep Stint, de helmplicht snorfietsers en het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV). • Heb je het debat gemist of wil je het terugkijken? Op debatgemist.nl kun je het volledige debat terugkijken. Het verslag is te downloaden vanaf tweedekamer.nl.
   

  Agendapunten

   
  1. Tonen actuele snelheden op matrixborden: inzicht vervanging matrixborden en gewijzigde planning pilot
  2. Informatie over de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021
  3. Smart mobility in beweging
  4. Staat van de Verkeersveiligheid december 2020 van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
  5. Antwoorden op vragen commissie over de laatste stand van zaken in de uitvoering van eerder gedane toezeggingen op het terrein van de verkeershandhaving
  6. Toekomstperspectief Automobiliteit
  7. Antwoorden op vragen commissie over helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting (Kamerstuk 29398-884)
  8. Voortgang inventarisatie bermafwijkingen langs rijkswegen
  9. Staken van arbeid bij overtreding rij- en rusttijden en boete bij wekelijkse 45 uurs rust in cabine
  10. Rijden onder invloed-onderzoek en verlaging grens onderzoek alcohol
  11. Kabinetsreactie op aanbevelingen OVV-rapport ‘Spookrijongeval A73 – Leren van verkeersongevallen’
  12. Resultaat van de interdepartementale werkgroep Medicijngebruikers in het verkeer
  13. Hoger beroep Stint
  14. SWOV-onderzoeken naar dodelijke ongevallen op rijkswegen
  15. Resultaten onderzoek TNO en Uitvoeringstoets RDW inzake helmplicht snorfietsers
  16. Verkeersveiligheid en Wegen
  17. Voortgangsrapportage Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Relevantie

Scroll naar boven