Platform Veilig fietsen

Terugblik Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:21-01-2021
Twee cases stonden tijdens de bijeenkomst centraal. Een verouderde rotonde in Culemborg en verkeersonveilig kruispunt in Zutphen. • Op donderdag 10 december organiseerde ROV Oost-Nederland in samenwerking met CROW een ontwerperscafé rond het thema Fietsvoorzieningen. 

   

  Eenzijdige fietsongevallen

  Verkeerskundige Wim Salomons (Adviesbureau Verkeerskundig Ontwerp) praatte deelnemers bij over paaltjes op fietspaden. Uit de discussie kwam al snel naar voren dat paaltjes een belangrijke oorzaak kunnen zijn van eenzijdige fietsongevallen. Diverse deelnemers deelden ervaringen in hun gemeente of regio rond dit type fietsongevallen. Iedereen was het eens dat paaltjes op fietspaden extra aandacht verdienen in ontwerpopgaven.

   

  Workshoprondes

  De volgende casussen werden daarna in twee workshoprondes behandeld:
   

  • Casus gemeente Culemborg, een verouderde rotonde op Beethovenlaan 
  • Casus gemeente Zutphen, een gevaarlijk kruispunt op Gerard Doustraat en Jan Vermeerstraat


  De bevindingen van de twee workshoprondes zijn vastgelegd in een verslag. Er wordt ingegaan op de ontwerpopgaven en de suggesties van de deelnemers. 

  Bekijk het verslag hier  Over regionale ontwerperscafés

  In een Ontwerperscafé brengt CROW ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit gemeenten leggen hun actuele complexe ontwerpopgaven op tafels. Deze worden met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW, de politie, VVN en de Fietsersbond in kleine groepjes besproken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken, bediscussieerd en gezocht naar creatieve oplossingen. Een ontwerperscafé kan zowel online als offline worden gefaciliteerd.

  Lees hier meer over de opzet van een ontwerperscafé.

   

  In jouw regio een ontwerperscafé organiseren?

  Wil jij in jouw provincie/regio een ontwerperscafé te organiseren? Neem dan contact op Mark van Gurp (CROW) via Mark.vanGurp@crow.nl.
   

Relevantie

Scroll naar boven