Platform Veilig fietsen

Steeds meer slachtoffers onder oudere fietsers

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:06-12-2018
Ouderen fietsen steeds meer en dus vallen er meer slachtoffers bij verkeersongevallen. Driekwart van de verkeersdoden onder fietsers zijn 60-plussers.

  • In de Monitor Verkeersveiligheid 2018 zet de SWOV de ontwikkelingen in aantal verkeersdoden en ernstig gewonden op een rij. In 2017 vielen 613 doden en 20.800 ernstig gewonden in het Nederlandse wegverkeer.

    Over de laatste tien jaar daalde het aantal verkeersdoden met gemiddeld 2,2% per jaar. De laatste jaren stagneert de daling echter. Het aantal ernstig verkeersgewonden laat over de afgelopen tien jaar een stijgende trend zien en nam met gemiddeld 1,9% per jaar toe. Bijna driekwart van de verkeersdoden onder fietsers en de helft van de ernstig verkeersgewonden onder fietsers is 60 jaar of ouder. Bijna een derde van de fietsdoden is zelfs 80 jaar of ouder en het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep is de laatste tien jaar significant toegenomen.
    De laatste tien jaar is de fietsmobiliteit met gemiddeld 0,5% per jaar toegenomen. De fietsmobiliteit neemt met name toe voor ouderen en dan het sterkst voor 80-plussers. De opkomst van de elektrische fiets is een belangrijke factor in de toenemende mobiliteit van oudere fietsers: 42% van de gefietste afstand van 65-plussers in 2016 werd afgelegd op de elektrische fiets.

    De toenemende mobiliteit van vooral oudere fietsers verklaart voor een groot deel de ongunstige ontwikkeling in het aantal fietsslachtoffers, aldus de SWOV. Oudere fietsers hebben namelijk een relatief hoog overlijdensrisico en een toename in hun mobiliteit leidt dus tot een relatief grote stijging in het aantal fietsslachtoffers. Maar ook het overlijdensrisico van fietsers (aantal verkeersdoden per miljard afgelegde kilometer) lijkt de afgelopen tien jaar eerder toe dan af te nemen. En ook deze ontwikkeling wordt mede veroorzaakt door de vergrijzing. Ouderen zijn kwetsbaar en komen eerder te overlijden door een ongeval.

Relevantie

Scroll naar boven