Platform Veilig fietsen

Slecht wegdek bezorgt fietser stress

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:22-02-2021
Ze hadden het niet direct verwacht, de onderzoekers van de TU Delft. Maar slecht wegdek veroorzaakt bij fietsers meer stress dan bijvoorbeeld veel verkeer of slechte infrastructuur.

 • wegdek-(1).jpgVoor de studie [niet open access] die zich – als onderdeel van de breder onderzoek - afspeelde in Delft én in het Amerikaanse Atlanta werden fietsers gerekruteerd die steeds zo’n 30 minuten een bepaalde route reden op een geïnstrumenteerde fiets. Die was voorzien van onder andere GPS, radar en camera’s.

  In Delft waren dat er 28, die vooruitlopend op de proefritten uitgebreid werden ondervraagd over hun fiets-verleden. Onderweg werd de deelnemers steeds gevraagd hun stressniveau aan te geven. Al die gegevens werden gecombineerd en daaruit kwam een rangorde tevoorschijn die enkele opvallend stress-triggers laat zien.

  De belangrijkste zijn auto’s, slecht wegdek en slechte infrastructuur. De mate waarin dit speelde verschilde in Delft sterk van Atlanta. In Delft werd de stressfactor ‘auto’ bij 68% genoemd, het slechte wegdek door 54%. (In Atlanta lagen die cijfers nog beduidend hoger). Op de derde plaats staat in Delft de aanwezigheid van andere fietsers genoteerd (36%).

  Stress verminderende factoren werden ook genoteerd. De kwaliteit van de infrastructuur werd door 93% genoemd in Delft, lage verkeersintensiteiten door 89% en bekendheid met de route door 75%.

  De onderzoekers – voor Nederland prof. Marjan Hagenzieker - concluderen dat (zoals verwacht kon worden) auto’s inderdaad als stressfactor worden ervaren door fietsers. Maar wat vooral opvalt is dat de kwaliteit van het wegdek zo hoog genoteerd staat. Dat suggereert dat onderzoek naar het de kwaliteit van het wegdek niet alleen moet gaan over het fysieke comfort, maar ook over de stress-eigenschappen.

Relevantie

Scroll naar boven