Platform Veilig fietsen

SWOV ontwikkelt methode voor prioritering in aanpak van verkeersonveilige wegen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:SWOV
 • Datum:09-07-2021
Vervoerregio Amsterdam heeft SWOV gevraagd een methode te ontwikkelen die gemeenten helpt om inzicht te krijgen in welke wegen er qua inrichting aangepast zouden moeten worden om deze verkeersveiliger te maken. Het gaat dan om 50km/uur-wegen in gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam. De methode zou moeten voortbouwen op de bestaande Network Safety Index (NSI). • SWOV heeft hiervoor een screener ontwikkeld waarmee uit het bestaande areaal de onveilige wegen konden worden gefilterd. Dit bleek 20% van het areaal te betreffen. Vervolgens is die 20% met een diagnose-instrument beoordeeld op specifieke veiligheidskenmerken van fietspaden en kruispunten en rotondes. Deze beoordeling leidde tot zogeheten veiligheidsprofielen die laten zien welke kenmerken nog onvoldoende aanwezig zijn om een weg zo optimaal mogelijk veilig te laten worden.

  Met dit resultaat kunnen wegbeheerders prioriteiten te stellen in de aanpak van de onveiligheid van hun wegen of fietspaden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
   

  Links

  R-2021-7 Screening en diagnose van onveilige 50km/uur-wegen


  De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op swov.nl

Relevantie

Scroll naar boven