Platform Veilig fietsen

SWOV: "Rotondes het veiligste kruispunttype"

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Auteur:SWOV
  • Datum:03-05-2021
Rotondes zijn voor fietsers in het algemeen veel veiliger dan andere kruispunttypen. In Nederland zijn vanaf de jaren ’80 veel kruispunten veranderd in een rotonde, al dan niet met een aparte fietsvoorziening. SWOV actualiseerde onlangs hun factsheet Rotondes en andere kruispunten.  • Rotondes zijn de veiligste kruispunttypen voor alle verkeersdeelnemers, onder andere doordat er minder conflictpunten zijn dan op een conventioneel kruispunt en doordat de snelheid er lager is. Op de tweede plaats komen kruispunten met een voorrangsregeling. Kruispunten met een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) staan onder andere door hun complexiteit qua verkeersveiligheid op de derde plaats.

    Recentelijk is er ook een nieuw kruispunttype bijgekomen: het voorrangsplein. Het veiligheidsgehalte hiervan is nog onvoldoende geëvalueerd om er uitspraken over te kunnen doen. Dit staat in de geactualiseerde factsheet Rotondes en andere kruispunten.
     

    Links

Relevantie

Scroll naar boven