Platform Veilig fietsen

Rijk, provincies en gemeenten lanceren gemeenschappelijke aanpak verkeersveiligheid

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-02-2019
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft samen met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en vervoersregio’s het startakkoord voor de nieuwe aanpak veilig verkeer getekend.

  • Afgelopen december werd het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepresenteerd. Bij het opstellen en uitvoeren van dit plan trekt het kabinet niet alleen op met de verschillende overheden, maar ook met maatschappelijke partijen. Zo wist de ANWB ruim 30 partners te verenigen in een verkeersveiligheidscoalitie. Al deze partijen hebben meegedacht over de ambities en doelen van het Strategisch Plan. Rijk, provincies,  gemeenten en vervoerregio’s hebben zijn nu formeel gestart met de uitvoering.

    Onderdeel van de aanpak is een landelijk actieplan om onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Er komen speciale expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken.

    Met hulp van deze teams gaan provincies en gemeenten aan de slag om de lokale verkeersveiligheid in kaart te brengen. En vanaf dit najaar met concrete maatregelen om de gevaarlijke situaties aan te pakken, aldus de minister.

    De komende periode neemt ook het Rijk verschillende maatregelen die bedoeld zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Zo wordt een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen.

Relevantie

Scroll naar boven