Platform Veilig fietsen

Rijden e-fietsers vaker door rood?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:04-01-2019
De samenstelling van het fietsenpark verandert in hoog tempo. E-fietsers en in mindere mate speed-pedelecs bepalen steeds meer het beeld. Duitse wetenschappers onderzochten of het gemak van de e-fiets van invloed is op het percentage roodlicht-negeerders.

 • Daarvoor waren aanwijzingen en wel afkomstig uit een ander fietsland: China. Daar vonden onderzoekers dat e-fietsers tweemaal vaker door rood reden dan gewone fietsers. Niet dat die resultaten één op één voor Europa zouden moeten gelden, want de Chinezen hanteren andere definities voor een e-fiets dan wij in Europa. Maar voor onderzoekers van de universiteit Dresden aanleiding om eens uit te zoeken hoe dat in Duitsland ligt (Accident Anlalysis & Prevention, January 2019).

  Exacte cijfers over roodlichtovertredingen zijn niet bekend. Wel dat 45 procent van de Duitse fietsers toegeeft af en toe door rood te rijden. In Nederlands weten we daar iets meer over. Het percentage roodlichtrijder onder fietsers ligt rond 27 procent, aldus een TU-Delft onderzoek uit 2013. Maar het aantal varieert sterk al naar gelang de locatie en de rijrichting. Ander onderzoek in Amsterdam bijvoorbeeld kwam uit op percentages uiteenlopend van 29 tot 42 procent.  

  Het Delftse onderzoek vond wel dat mannen wat vaker door rood licht rijden, evenals jongeren. En dat roodlichtrijden minder vaker voorkomt bij lange oversteken en bij veel dwarsverkeer. Maar naar het soort fiets is toen niet gekeken.

  Om daar meer over te weten te komen, bekeken de Duitse onderzoekers de beelden van een 88 fietsers die waren uitgerust met camera’s en snelheidsmeters. Daarvan reden er 31 op een gewone fiets en 47 op een elektrische fiets. Dat leverde 4300 video clips op met meer dan 1000 fietsuren met bijna 8000 roodlicht-situaties.  

  Bij roodlicht werd door de deelnemers in 83,7 procent van de gevallen gestopt. Maar in 16,3 procent van de gevallen reed men door rood. Dat gebeurde overigens veel bij het rechtsafslaan, een situatie waarbij in ons land vaak een aparte rechtsaffer voor de fietser is ingesteld. Als deelnemers op gescheiden fietspaden reden, lag het percentage overtreders trouwens aanzienlijk lager dan wanneer ze op de weg reden.

  En dan de hamvraag: rijden e-fietsers vaker door rood? Het antwoord is: nee. De onderzoekers vonden geen verschil in het aantal roodlichtovertredingen van gewone fietsers, e-fietsers en speed-pedelecrijders.

  Ze tekenen daar nog wel bij aan dat roodlichtrijden vaak voortkomt uit de tegenzin om te stoppen om vervolgens weer op gang te moeten komen. Het instellen van een groene golf voor fietsers kan het aantal overtredingen doen afnemen.

Relevantie

Scroll naar boven