Platform Veilig fietsen

RAI Vereniging pleit voor maximumsnelheid van 30 km/uur in bebouwde kom

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:25-03-2019
RAI Vereniging wil dat 30 km/uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Op die manier wil zij het aantal slachtoffers in het verkeer verder terugdringen. ‘Zeker nu na de snelle elektrische fiets (speed-pedelec), ook de snorfiets in bepaalde gemeenten naar de rijbaan wordt verbannen.’ Langer al pleit de Fietsersbond voor een dergelijke maatregel.

 • Van alle door de politie geregistreerde dodelijke verkeersslachtoffers naar wegtypen verongelukte 29 procent op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom, aldus de RAI Vereniging.  Daarnaast neemt het aantal (zwaar)gewonden toe.
   
  Voorzitter Steven van Eijck: Ons doel is daarom niet alleen nul verkeersdoden in 2050, maar ook om het letsel van gewonden te minimaliseren. Verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt daaraan bij. Immers, ongeveer een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge snelheid. Op moment dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen."

  Zowel op de weg als op het fietspad wordt het drukker, constateert de RAI Vereniging. ‘Mede hierdoor groeit ook het risico op ongevallen. Daar komt ook bij dat er zich steeds meer nieuwe typen gemotoriseerde en geëlektrificeerde voertuigen in het verkeer mengen en de veiligheid verder onder druk zetten. Ook zien we dat ouderen steeds langer mobiel blijven. Zowel in de auto, op de fiets of met andere vervoersmiddelen. "Allemaal ontwikkelingen die we moeten omarmen, maar ook hun keerzijde hebben," aldus Van Eijck. "Willen we al dit verkeer veilig door de stad loodsen, dan moet de snelheid op de weg omlaag. Zeker nu na de snelle elektrische fiets (speed-pedelec), ook de snorfiets in bepaalde gemeenten naar de rijbaan wordt verbannen. Om het snelheidsverschil tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het snelle gemotoriseerde verkeer te verkleinen, moet op deze wegen 30 km/uur de norm worden."  

  Het verlagen van de maximumsnelheid moet gepaard gaan met maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan 30 km/uur wordt gereden. Van Eijck: "Om de doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad niet te belemmeren, moeten we op die belangrijke plekken 50 km/uur of soms 70 km/uur in stand laten. Voor zover dat nog niet is gebeurd, moet de infrastructuur voor alle fietsers, scooters (snor- en bromfiets) e.a. hier duidelijk worden gescheiden van de hoofdrijbaan."

Relevantie

Scroll naar boven