Platform Veilig fietsen

Planbureaus: Investeren in fietsinfrastructuur, maar ook verplichte fietshelm voor e-fietser

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:30-06-2020
Een verplichte fietshelm voor kinderen tot 12 jaar en voor berijders van elektrische fietsen zijn enkele opvallende aanbevelingen in een rapport van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar ook het pleidooi om te investeren in fietsvoorzieningen.

 • In het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020 pleiten beide instituten voor een gerichte en ‘slimme’ spitsheffing en aanpassing van de OV-studentenkaart om de druk op het ov te verlichten. ‘Maar investeren in fietsvoorzieningen is een andere logische optie.'

  In aantallen verplaatsingen en bestede reistijd is de fiets in Nederland na de auto de tweede vervoerwijze en daarmee omvangrijker dan het openbaar vervoer, en ook voor het openbaar vervoer is de fiets belangrijk als voor- en natransportmiddel.’

  Maatregelen gericht op infrastructuurinvesteringen, zoals fietspaden, kunnen gecombineerd worden met maatregelen gericht op gedrag, zoals een verplichting van een fietshelm voor kinderen en berijders van elektrische fietsen of een scherpere handhaving op rijden onder invloed, aldus het rapport. Een gerichte maatregel als een (verplichte) fietshelm voor kinderen en berijders van elektrische fietsen bespaart jaarlijks relatief veel dodelijke slachtoffers (circa 45 verkeersdoden, dat is bijna 7% van het totale aantal verkeersdoden per jaar) en enkele duizenden ernstig verkeersgewonden. De kosten zijn relatief beperkt in verhouding tot de potentieel bespaarde slachtoffers.

  Bij investeringen in fietsinfrastructuur moeten steeds wel effecten op de totale bereikbaarheid worden afgewogen, vinden CPB en PBL. Grootschalige invoering van maatregelen als de aanleg van fietspaden langs de ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom en aanpassing van de ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom (80 km/uur) is relatief kostbaar, zeker in verhouding tot de potentieel te behalen veiligheidswinsten. Bovendien is beschikbare ruimte een mogelijke barrière. Met maatwerk zijn echter belangrijke veiligheidswinsten te behalen.

  Een snelheidsverlaging op stedelijke wegen naar 30 km/uur kan naast de veiligheidswinsten de verblijfskwaliteit ter plekke sterk verbeteren, maar vraagt wel om een analyse naar de mogelijke verschuiving van verkeer naar andere wegen.

Relevantie

Scroll naar boven