Platform Veilig fietsen

Parkeren binnen 5 meter van kruispunt vergroot kans op fiets-motorvoertuigongeval

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:23-06-2022
De situatie komt zeker in grote stedenregelmatig voor: een erftoegangsweg sluit aan op een gebiedsontsluitingsweg waar geparkeerde auto’s staan die het zicht vanuit de zijstraat belemmeren. Daar gebeuren dan ook bovengemiddeld veel fiets-auto-ongevallen.

  • kruispunt_2.JPGDat constateert de SWOV, na een onderzoek in de provincie Utrecht. Want hoewel het wettelijk verboden is om binnen 5 meter van een kruispunt langs de rijbaan te parkeren, weerhoudt dat gemeenten er niet van parkeervakken binnen 5 meter van een dergelijk kruispunt aan te leggen. En dat geeft volgens het onderzoek een verhoogde kans op fiets-motorvoertuigongevallen. Waar de kritisch grens ligt, blijkt niet uit de cijfers. Maar als parkeervakken op 5 tot 10 meter afstand liggen van de kruising, verkleint dit de kans op een fiets/motorvoertuigongeval met 84%.

    kruispunt.JPG

    SWOV: ‘Dat wil dus niet zeggen dat men door die afstand aan te houden aan de veilige kant zit. De analyse geeft weliswaar een indicatie dat parkeervoorzieningen langs GOW’s nabij kruispunten een rol spelen in een verhoogd ongevalsrisico, maar welke afstand veilig is, is niet aan te geven. Om hierover iets in de ASVV-ontwerprichtlijn op te nemen, is het raadzaam om behalve deze onderzoeksresultaten ook zichtlijnen en -afstanden mee te wegen.''

    Uit het onderzoek blijkt ook dat drempels bij kruispunten een sterk reducerend effect hebben op het risico op fiets-motorvoertuigongevallen. Zowel voor ongevallen met letsel als voor het totaal aantal fiets-motorvoertuigongevallen is gevonden dat op kruispunten waar drempels aanwezig waren respectievelijk 54% een 44% minder (letsel)ongevallen worden verwacht. Aangezien ruim 70% van de fiets-motorvoertuigongevallen op GOW’s op kruispunten plaatsvindt en op een groot deel van de onderzochte kruispunten geen drempel aanwezig is, heeft de aanleg van drempels ook voor GOW-ETW-kruispunten nog veel potentie, concludeert de SWOV.

Relevantie

Scroll naar boven