Platform Veilig fietsen

Op weg naar een landelijke richtlijn markering snelfietsroutes

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:24-09-2019
 • Startdatum:24-9-2019 17:29:43
Het aantal snelfietsroutes groeit snel en daarmee groeit ook de behoefte aan kennis over de meest veilige uitvoeringsvorm. Dat geldt ook voor de wegmarkering van deze routes. Op verschillende plaatsen in Nederland (en België) is daar mee al geëxperimenteerd. De tijd breekt aan om definitieve keuzes te gaan maken.

 • De provincie Utrecht en Noord-Brabant nemen samen met Loendersloot Groep en Keuzeweg het voortouw om te komen tot een landelijke richtlijn, met steun van CROW.

  Ze staan daarbij niet alleen. Ook de provincies Gelderland, Groningen en Drenthe, de Clean Tech Regio en de gemeente Helmond hebben al aangegeven de ambities te ondersteunen om te komen tot een eenduidige vormgeving van de markering.
   
  Want er valt veel te kiezen. Denk alleen al aan de vormgeving van de middenmarkering, en het al dan niet invullen van zo’n markering met kleur. Maar ook het materiaalgebruik, het al dan niet toepassen van ribbelmarkering, de zichtbaarheid bij donker, de relatie met de kleur van het wegdek en de breedte van een fietspad, gebruik van reflectoren, enz. vragen om keuzes.
   
  Er zijn al de nodige succesvolle experimenten gedaan met de markering van snelfietsroutes en daaruit is al veel bekend over wat wel en niet werkt ten aanzien van de verkeersveiligheid en herkenbaarheid van dergelijke routes. Maar er zijn zeker nog kennislacunes te vullen, zo stellen de initiatiefnemers die daarom nog dit jaar een kennisagenda willen opstellen, met hulp van uit ‘het veld’. De kennisagenda zal worden gevuld met bestaande kennis en inzichten uit de uitgevoerde pilots en zal de openstaande kennisvragen prioriteren en agenderen. Er wordt niet alleen de focus gelegd op snelfietsroutes, maar er breed gekeken naar de markering op utilitaire tweerichtingsfietspaden van verschillende breedtes. 

  CROW zoekt daartoe nog mensen die namens een decentrale overheid aanschuiven. Zowel ontwerpers, als beleidsmakers en personen werkzaam in de hoek van beheer en onderhoud zijn van harte welkom.

  De begeleidingscommissie zal voor einde van het jaar twee keer bij elkaar komen (de eerste keer op 8 oktober van 9.30-12.00 uur bij CROW in Utrecht). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link (of stuur bij verhindering een mail naar robert.hulshof@crow.nl).

Relevantie

Scroll naar boven