Platform Veilig fietsen

Ook Utrecht haalt snorfiets van het fietspad

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:13-10-2018
Volgend jaar mei zal de snorfiets van het fietspad verbannen worden in Utrecht. Dat vraagt meer dan aanpassing van paar borden. De kosten worden geraamd op ruim een half miljoen euro.

 • Snorfietsen veroorzaken hinder, voor bewoners en voor gebruikers van het fietspad. Deze overlast
  bestaat uit beperking van de leefbaarheid vanwege geluidhinder, directe blootstelling van fietsers en voetgangers aan de uitstoot van de snorfietsen en gevaar voor de veiligheid van fietsers, aldus de gemeente.

  Binnenkort valt het verkeersbesluit te verwachten waarin de snorfiets naar de rijbaan wordt verwezen. Ondertussen loopt onderzoek ter voorbereiding van dit besluit, zoals het opstellen van een bordenplan, een handhavingsplan en een inventarisatie van benodigde op/afritten en ontheffingen. Na het nemen van het verkeersbesluit volgt nog de bezwaarperiode, waarna in mei 2019 de maatregel kan worden ingevoerd. Waarschijnlijk zal die betrekking hebben op het gebied binnen de stadsring.

  Voor die tijd moet ook duidelijk worden wat de invoering daadwerkelijk aan kosten met zich meebrengt. De eerste ramingen komen uit op een bedrag tussen 580.00 euro en 880.000 euro. Het grootste deel (300.000 tot 500.000 ton) komt voor rekening van de fysieke aanpassingen. Verder verwacht men 100.000 à 200.000 nodig te hebben voor extra handhaving gedurende een jaar. De rest is voor communicatie, juridische kosten en dergelijke.
   
   

Relevantie

Scroll naar boven