Platform Veilig fietsen

Bijna een derde van de fiets-/bromfietsslachtoffers in de provincie Groningen is 70 jaar of ouder

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:10-09-2020
Ongevallen met oudere fietsers/bromfietsers vragen meer aandacht, zo blijkt uit onderzoek in Groningen. Ook is er vaak alcohol of drugs in het spel.

 • Van ongevallen waar voetgangers, fietsers, scooterrijders of snorfietsers bij zijn betrokken is weinig informatie bekend, zeker wanneer er geen auto bij het ongeval betrokken is. Bij dergelijke ongevallen komt meestal geen politie ter plaatse, waardoor er in de reguliere ongevallendatabank sprake is van een onderregistratie van deze ongevallen.
  Voor het maken van een verkeersveiligheidsbeleid voor deelnemers van langzaam verkeer is er daardoor weinig informatie beschikbaar waarop het beleid kan worden gebouwd. Het UMCG, het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) en de provincie Groningen deden onderzoek naar achterliggende oorzaken.

  Het onderzoek richtte zich op slachtoffers onder deelnemers van langzaam verkeer in de provincie Groningen. De gegevens over de ongevallen komen van de Landelijke Trauma Registratie, provincie Groningen en betrokken ambulancediensten.
  In de periode van 2014 tot en met 2018 hebben in totaal 1559 ongevallen met langzaam verkeer plaatsgevonden in de provincie Groningen, waarbij het slachtoffer vervolgens is opgenomen in een ziekenhuis. Uit de locatiegegevens blijkt dat ongevallen voornamelijk plaatsvinden in de gemeente Groningen en in de binnenstad van Groningen.

  Ruim 85% van de ongevallen vond plaats binnen de bebouwde kom. Ongeacht de leeftijd van het slachtoffer kwamen ongevallen met de fiets het vaakst voor; 75% van alle ongevallen betrof fietsers. 59% van de ongevallen waren eenzijdige ongevallen, oftewel zonder betrokkenheid van een andere weggebruiker.
  De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn: geen voorrang verlenen (14%), alcohol- of drugsgebruik (11%), de fiets of scooter niet onder controle hebben (9%) of een aanrijding met een andere weggebruiker (9%).

  Niet alle slachtoffers raakten even zwaar gewond: 13% van de slachtoffers liep licht letsel op, 38% had matig ernstig letsel, 46% van de slachtoffers had ernstig letsel en 3% overleed door de opgelopen letsels.
  Ouderen blijken ook onder deelnemers van langzaam verkeer een kwetsbare groep in het verkeer te vormen, bijna een derde van de slachtoffers was 70 jaar of ouder. Niet alleen zijn ze zeer frequent bij een ongeval betrokken, ook lopen ze daarbij vaak ernstige letsels op.

  Verkeersveiligheidsmaatregelen kunnen zich richten op verschillende risicofactoren en – groepen die naar voor zijn gekomen in het onderzoek, aldus de opstellers van het rapport. Bijvoorbeeld ongevallen binnen de bebouwde kom, de oudere verkeersdeelnemer en ongevallen met middelengebruik.
  Met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen kan gedacht worden aan educatie over fietsgedrag of de mogelijke letselernst bij een ongeval, het fietsveilig inrichten van de fietsinfrastructuur door bijvoorbeeld het 'seniorproof' maken ervan, of het scheiden van verschillende verkeersstromen en het aanpassen van voertuigen.

Relevantie

Scroll naar boven