Platform Veilig fietsen

Onderzoek naar fietsoversteken

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:18-10-2018
De fietsoversteek op de Eikenlaan in Groningen is een treffend voorbeeld van de problematiek. Omdat het aantal fietsers sterk toenam, besloot de gemeente daar overstekende fietsers voorrang te geven op het autoverkeer. Dat liep niet best af. Er gebeurde enkele ongelukken en na een maand moest de maatregel worden teruggedraaid.

 • Door de groei van het fietsverkeer zien steeds meer gemeenten zich voor dergelijke dilemma’s geplaatst. Wat bepaalt of een fietsoversteek binnen de bebouwde kom in of uit de voorrang moet worden uitgevoerd en welke maatregelen passen daarbij?

  Afgelopen jaar heeft CROW-Fietsberaad al onderzoek gedaan naar fietsoversteken over gebiedsontsluitingswegen met fietsers uit de voorrang. De discussienota die voortkomt uit dit onderzoek is vrijwel gereed en wordt binnenkort gepubliceerd.

  Dit jaar start het vervolgonderzoek: fietsoversteken ìn de voorrang. Goudappel Coffeng gaat in opdracht van CROW-Fietsberaad onderzoek doen naar dit type fietsoversteek. Concreet richt het onderzoek zich op fietsoversteken binnen de bebouwde kom over wegvakken van gebiedsontsluitingswegen en ‘grijze wegen met fietsvoorzieningen’.

  Wie voorbeelden kent van dergelijke fietsoversteken in de voorrang wordt uitgenodigd deze te melden bij CROW-Fietsberaad. Ook voorbeelden van oversteken met fietsers in de voorrang die weer zijn aangepast naar fietsers uit de voorrang zijn welkom. Speciale belangstelling gaat uit naar oversteken waarvoor al eerder onderzoeken, schouws, evaluaties en dergelijke zijn uitgevoerd.
  De planning is om in het  voorjaar cameraobservaties en enquêtes uit te voeren bij dit soort oversteken.  Reacties mailen naar robert.hulshof@crow.nl.

Relevantie

Scroll naar boven