Platform Veilig fietsen

Onderzoek naar fietsgedrag en fietsbezit van basisschoolkinderen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:25-10-2018
In Rotterdam deed tot 2016 15 procent van de scholen mee met het verkeersexamen. Inmiddels is dat aandeel aanzienlijk toegenomen, maar de vrees bestaat dat het in veel gemeenten nog altijd slecht gesteld is met de fietsvaardigheid van basisschoolkinderen.

 • In het kader van de Tour de Force voert CROW-Fietsberaad daarom een onderzoek uit naar de vraag hoe goed kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen fietsen. En hoe het is gesteld met het fietsbezit in deze groep.

  In veel gemeenten groeien kinderen op die niet meer als vanzelfsprekend leren fietsen en ook geen verkeersexamen meer doen op de basisschool. De situatie in Rotterdam, waar scholen aangaven dat de helft van de kinderen niet kon fietsen, kan wel eens model staan voor de situatie in veel andere gemeenten, zo vrezen deskundigen. Om deze veronderstelling te toetsen, doet onderzoeksbureau Labyrinth uit Utrecht in opdracht CROW-Fietsberaad onderzoek.
   
  Het onderzoek omvat twee delen. Eerst wordt onderzocht waarom ouders fietsgedrag- en bezit bij hun kinderen wel of niet te stimuleren. Op basis van de resultaten wordt een vragenlijst uitgezet onder ouders en kinderen van 16 scholen in gemeenten waarvan bekend is dat er een grote diversiteit is in culturele- en sociaaleconomische achtergronden van de inwoners, te weten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Almere, Nieuwegein, Leiden, Dordrecht en Arnhem.
   
  De Tour de Force heeft fietsstimulering als één van haar doelstellingen in de Agenda Fiets opgenomen.
   

Relevantie

Scroll naar boven