Platform Veilig fietsen

Onderzoek naar bestuurlijke betrokkenheid bij gedachtegoed SPV

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:Kennisnetwerk SPV
 • Datum:23-04-2021
Het Kennisnetwerk SPV wil graag weten in welke mate het SPV-gedachtegoed landt bij bestuurders en hoe de regionale overlegstructuren daaraan bijdragen. Mobycon gaat dat dit jaar in kaart brengen, maar je kunt het nu al laten weten.

 • Bestuur.jpg
  Het kennisnetwerk SPV ontwikkelt en verspreidt kennisproducten rond de implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Een belangrijke taak hierbij is om ervoor te zorgen dat de kennis landt bij de diverse doelgroepen. We monitoren dat ook. Op basis van signalen van decentrale overheden is er dit jaar extra aandacht voor de doelgroep ‘bestuur en politiek’.
   
  Gemeenten, provincies en vervoerregio’s werken hard aan de vertaling van risicoanalyses naar uitvoeringsprogramma’s. Deze zullen uiteindelijk door colleges, Provinciale Staten en gemeenteraden moeten worden goedgekeurd. Het Kennisnetwerk SPV wil daarom graag weten hoe en in welke mate het SPV gedachtengoed landt bij bestuurders en hoe het Kennisnetwerk daarbij kan helpen.
   
  Mobycon heeft opdracht gekregen om dat uit te zoeken. De focus van deze opdracht ligt op bestuurders en een toets op hoe de governancestructuur is opgebouwd en in hoeverre die op lokaal niveau succesvol is. Is het SPV-gedachtegoed geland bij lokale bestuurders en hoe dragen de regionale overlegstructuren hieraan bij? Maar het kennisnetwerk kijkt ook verder vooruit en anticiperen op wat er gebeurt als er na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 andere bestuurders komen.
   
  Wil je je ervaringen met dit onderwerp met het kennisnetwerk delen? Laat het weten via:
  Infopunt Kennisnetwerk SPV
  T 085 4899 250
  info@kennisnetwerkspv.nl

Relevantie

Scroll naar boven