Platform Veilig fietsen

Nog geen oplossing voor gevaarlijke tramsporen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:10-10-2022
Met je wiel in een tramspoor belanden. Dat is het schrikbeeld van veel fietsers in de grote stad. Een oplossing is nog niet voorhanden. In ieder geval niet door tramsporen op te vullen met rubber.

 • Want dat is een methode die al vele jaren wordt uitgeprobeerd. Bijvoorbeeld in Zwitserland, waar – na een aantal proeven die niets opleverden – nu in Basel weer een nieuwe proef is gestart met een nieuw type rubberafdichting. Wellicht komt daar eind dit jaar nieuws over.

  In België zoekt men ook naar een oplossing. Mede naar aanleiding van de vele ongevallen in de stad Gent. Daar wordt een kwart van de fietsongevallen herleid tot fietsers die in een trampoort zijn terecht gekomen. Dat heeft ook te maken met de breedte tussen de tramsporen. In Gent/Antwerpen is dat 1 meter. Daardoor blijft voor de fietser weinig manoeuvreerruimte over.  

  Samen met de Belgische Fietsersbond is ov-bedrijf De Lijn bezig een opvulmiddel voor tramrails uit te testen. Aan zo’n middel worden hoge eisen gesteld. Zo mag de opvulling niet indrukbaar zijn voor fietsbanden, maar wel voor trams. En de opvulling moet duurzaam zijn, resistent voor weersomstandigheden (bevriezend water) en eenvoudig te verwijderen en te vervangen zijn. Verder moet de railopvulling betrouwbaar zijn inzake hechting en robuustheid.

  Verschillende bedrijven zoeken naar een materiaal wat aan deze eisen voldoet en De Lijn probeert op dit ogenblik verschillende oplossingen uit.

  Niet alleen Belgische steden als Gent kennen problemen met tramsporen. Ze spelen ook in ons land. Behalve in Amsterdam bijvoorbeeld ook in Den Haag, waar men ook niet veel verder kwam dan het plaatsen van waarschuwingsborden met een vallende fietser in beeld.

  De problemen beperken zich trouwens niet alleen tot de metalen sporen. Ook is soms sprake van gladde wissels en groeven en putten langs de sporen. Voor het eerste bekijkt De Lijn of opruwing van de wissel perspectief biedt, voor de groeven experimenteert men met gietasfalt. Dat laatste lijkt tot nu toe niet echt overal een geschikte aanpak, vandaar dat men experimenteert met meer flexibele vulmaterialen.

  De kern van het probleem is natuurlijk de beperkte stedelijke ruimte, waardoor verkeersstromen noodgedwongen gecombineerd moeten worden, ziet ook De Lijn. Maar daar valt meestal niet zo heel veel aan te doen. Fietser omleiden is een mogelijkheid, maar dat betekent meestal dat fietsers moeten omrijden. Soms kan extra ruimte worden gecreëerd door parkeerplaatsen op te offeren.

  Een mogelijkheid is om trams in smalle straten in beide richtingen over hetzelfde spoor te leiden, een zogenaamd strengelspoor, om ruimte te winnen. Dat wordt bijvoorbeeld in Amsterdam wel toegepast. Of anders toch het aanbrengen van waarschuwingsborden.

Relevantie

Scroll naar boven