Platform Veilig fietsen

Nieuwe registratie verkeersslachtoffers in Utrecht

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:VeiligheidNL
 • Datum:23-11-2020
 • Startdatum:23-11-2020 07:07:59
Ontsluiten van SEH- en ambulance-informatie moet zorgen voor daling van verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht. In Utrecht zijn de grootste groep verkeersslachtoffers fietsers.


 • In de afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersdoden en verkeersslachtoffers met ernstig letsel toegenomen. Om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen is het essentieel om niet alleen te weten waar verkeersongevallen gebeurd zijn, maar vooral ook wat er gebeurd is en waardoor het ongeval ontstaan is. In de provincie Utrecht leidt samenwerking tussen de regionale overheid, de spoedzorg en VeiligheidNL tot een unieke registratie van verkeersslachtoffers. Een registratie die circa drie keer meer slachtoffers bevat dan de bestaande ongevallenregistratie van de politie en voor beleidsmakers veel meer aanknopingspunten biedt voor preventie. De geregistreerde informatie is door VeiligheidNL ontsloten in een dynamisch dashboard.
  Van registratie naar preventie


  In deze nieuwe registratie van verkeersslachtoffers wordt nagenoeg uitsluitend gewerkt met informatie die al voor het medische zorgproces wordt vastgelegd. Tijdens de voorbereidingsfase in de provincie Utrecht is geconcludeerd dat het haalbaar is om met geanonimiseerde gegevens van SEH-afdelingen en ambulancediensten te komen tot duidelijke informatie over ontstaanswijzen van verkeersongevallen, omstandigheden die daarbij een rol gespeeld hebben en risicogroepen en -locaties. Gedetailleerde gegevens over verkeersongevallen geven inzichten om maatregelen te treffen die het verkeer veiliger maken. VeiligheidNL heeft gewerkt aan een betrouwbaar en goed functionerend dynamisch dashboard dat deze inzichten geeft. Omdat het belangrijk is om verkeersveiligheidsknelpunten snel op te lossen wordt het dashboard op dit moment elk kwartaal ge-update en wordt er toegewerkt naar een nog kortere doorlooptijd.
   

  Regionaal inzicht

  In de provincie Utrecht zijn de grootste groepen verkeersslachtoffers fietsslachtoffers met letsel door een eenzijdig ongeval (20%), slachtoffers van auto-auto botsingen (20%) en fietsers die in botsing zijn gekomen met een auto (11%). Met name inzicht in de locaties en ontstaanswijzen van eenzijdige fietsongevallen ontbrak bij beleidsmakers van de provincie Utrecht. Deze groep is ondervertegenwoordigd in de politieregistratie omdat de politie bij dergelijke ongevallen meestal niet opgeroepen wordt. Doordat de provincie en de gemeentes zo een beter beeld krijgen waar deze eenzijdige fietsongevallen gebeurd zijn en hoe deze ontstaan zijn, kunnen zij in de toekomst veel gerichter maatregelen treffen.

  De data uit deze registratie worden reeds gebruikt in analyses naar onveilige situaties, zoals bijvoorbeeld in de analyse van de problematiek op de Amsterdamsestraatweg. Wanneer het dashboard doorontwikkeld is en nog actuelere data bevat gaan provincie en gemeente de data ook gebruiken voor het ad hoc aanpakken van knelpunten.

  Toekomst

  Met deze registratie kunnen in de toekomst ook effecten van maatregelen gemonitord worden. In de komende periode zal VeiligheidNL de informatie ontsluiten naar alle wegbeheerders en gemeenten in de provincie Utrecht, het dashboard optimaliseren en onderzoek uitvoeren naar de validiteit en de toepassing van de informatie in het dashboard. Het huidige project loopt tot en met 2024; de intentie van alle partijen is om deze samenwerking daarna langdurig voort te zetten.

Relevantie

Scroll naar boven