Platform Veilig fietsen

Niet de fiets, maar de fietser als sensor

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:04-08-2019
In verschillende steden in ons land worden fietsen voorzien van sensoren om de luchtkwaliteit te meten. De universiteit van Karlsruhe gaat een stap verder. Die ontwikkelde een sensorfiets, die helpt meer kennis over de fietser zelf op te doen.

 • Opzet is dat met de fiets onderzoek wordt gedaan naar de verschillende factoren die het fietsen kunnen beïnvloeden, bezien vanuit het perspectief van de fietser.

  De fiets is voorzien van een groot aantal sensoren, bijvoorbeeld om het vermogen van de fietser te meten. Dat kan afgezet worden tegen andere de variabelen die van invloed zijn op het energiegebruik van de fietser, zoals windsnelheid, rijbaanoppervlak, hellingshoek, enzovoort.

  Ook factoren die het comfort beïnvloeden worden gemeten, zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden. De verkeersveiligheid speelt mee door zaken als afstand tot inhalende voertuigen en remvertraging te registreren. Luchtkwaliteit en geluid kunnen eveneens van invloed zijn op het welbevinden van een fietser en ook die factoren worden vastgelegd.

  Projectleider prof. Jochen Eckart hoopt dat de meetfiets een bijdrage kan leveren om de fiets een meer volwaardige plaats te geven in de verkeersmodellen, rekening houdend met de mogelijkheden en wensen van de fietser en zijn fiets.

  Wat is bijvoorbeeld de invloed van de soort fiets en de fietsuitrusting als het gaat om korte cq. lange ritten? En wat is de relatie tussen infrastructuur en de inspanning die een fietser moet leveren. Zaken die bijvoorbeeld medebepalend zijn voor de routekeuze en de verkeersveiligheid.

  Deze zomer is een eerste proef gedaan in Karlsruhe. 30 proefpersonen reden een traject waarbij snelheid en geleverd vermogen tijdens de ritten werd gemeten. Dat moet uiteindelijk leiden tot aanbevelingen hoe fietspaden, markeringen, oversteekvoorzieningen en verkeerslichten moeten worden vormgegeven om fietsers snel en met weinig inspanning te laten fietsen.
   

Relevantie

Scroll naar boven