Platform Veilig fietsen

NDW levert (fiets)data voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-09-2021
  • Startdatum:14-9-2021 08:28:45
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zet in op risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Daarbij wordt gestuurd op zogenaamde Safety Performance Indicatoren (SPI’s). NDW gaat landelijk data beschikbaar stellen om risico-indicatoren te meten, waaronder de verhardingsbreedte van fietspaden.

  • NDW levert al een schatting van de snelheid waar 85% van het verkeer zich aan houdt. Experts noemen dit de V85 maar omdat het een schatting betreft noemt men het de S85. Het product is gebaseerd op floating car data en gaat over alle wegen met een snelheidslimiet van 50 km/uur en hoger. Men bekijkt of ook data van 30 km/uur wegen beschikbaar kan komen.

    Verder komt binnenkort de verhardingsbreedte beschikbaar, zowel voor wegen als voor fietspaden. Op de korte termijn is het Nationaal Wegenbestand qua dekking van fietspaden nog minder compleet dan Open Street Map (OSM) maar de NDW verwacht dat dit volgend jaar verder verhoogd kan worden.
    Daarnaast heeft NWB nog geen kenmerk om fietspaden te onderscheiden in eenrichtings- en tweerichtingsfietspaden, terwijl dit van belang is om de breedte te beoordelen. Daarom wordt als tijdelijke oplossing een product op basis van OSM aangeleverd. In dit product is de breedte van fietspaden afgeleid uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie en wordt een opdeling in typen fietspaden gebaseerd op OSM en een koppeling met het landelijke verkeersbordenbestand. Op langere termijn zullen kenmerken van fietspaden op dezelfde wijze aan het NWB worden gekoppeld als voor wegen is gedaan.
     

Relevantie

Scroll naar boven