Platform Veilig fietsen

Minder verkeersslachtoffers in 2020 en 2021, aantal fietsslachtoffers blijft stijgen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:28-11-2021
In 2020 vielen er 610 doden in het Nederlandse verkeer en raakten 19.700 mensen ernstig gewond. Dit zijn 51 verkeersdoden en 1700 ernstig gewonden minder dan in 2019. Naar verwachting hebben de tijdelijke contactbeperkende maatregelen om het COVID-19-virus in te dammen een belangrijke rol gespeeld.

 • ongval_l.jpg
  Dit meldt de SWOV in de zojuist verschenen De Staat van de verkeersveiligheid 2021. Het aantal verkeersdoden over 2020 was al langer bekend, nieuw zijn de gegevens omtrent het aantal ernstig gewonden en de cijfers over 2021 tot nu toe. 

  Het aantal verkeersdoden onder fietsers stijgt al jaren, vooral in enkelvoudige ongevallen en onder ouderen. Ruim een derde van de verkeersdoden betreft fietsers. In 2020 waren dat er 229, ofwel 38%. Maar of dat ook betekent dat je als (oudere) fietser extra risico loopt, kan de SWOV niet zeggen omdat niet bekend is hoeveel kilometers er daarmee worden afgelegd. Wel worden er meer elektrische fietsen en speed-pedelecs verkocht, maar er zijn voor de SWOV geen eenduidige aanwijzingen dat het risico op ernstig letsel bij deze fietstypen hoger is.

  Vast staat dat onder fietsers een stijging van het aantal verkeersdoden te zien is van gemiddeld 2% per jaar in de periode 2011 – 2020.
  verkeersdoden_fietsers.JPG

  Bij de ernstig verkeersgewonden zijn fietsers met in 2020 ongeveer 12.000 slachtoffers verreweg in de meerderheid, en vooral het aantal slachtoffers als gevolg van een ongeval zonder gemotoriseerd verkeer neemt toe. Twee op de drie ernstig gewonden is een fietser.

  Het aantal gewonden ligt weliswaar iets lager dan in 2019, maar ook hier zullen de lockdown-maatregelen hebben meegespeeld, zo lijkt het. Door de gebrekkige registratie van dergelijke ongevallen ontbreken precieze cijfers. En die liggen waarschijnlijk aanzienlijk hoger.

  Opvallend is verder dat op rijkswegen in 2020 significant minder doden zijn gevallen (-27%) dan in de drie jaren daarvoor.

  De SWOV stelde ook vast dat in 2019/2020 0,7% van de fietsers een helm droeg en dat meer fietsers (72%) correcte fietsverlichting gebruikten. Het apparatuur-gebruik nam iets af (ten opzichte van de vorige meting in 2015), 74% gebruikt geen apparatuur.

  De tendens van minder verkeersdoden tekent zich ook af voor de eerste maanden van dit jaar. Op basis van de beschikbare gegevens van de politieregistratie komt de SWOV uit op een daling van 15% in de eerste acht maanden van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in het eerste coronajaar 2020.

  De daling van het aantal verkeersdoden zien we in heel Europa. Volgens de Europese Commissie liep het aantal verkeersdoden in 2020 terug met 17% ten opzichte van 2019, maar nog altijd gaat het om naar schatting 18 800 mensen die omkwamen bij een verkeersongeval op Europese wegen.
   

Relevantie

Scroll naar boven