Platform Veilig fietsen

Minder goede gezondheid van e-fietsers leidt niet tot meer ongevallen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:05-11-2020
Als risico’s van de elektrische fiets worden vaak de hogere snelheid en het hogere gewicht genoemd. Maar speelt de algehele gezondheid van de berijder ook een rol? Dat blijkt mee te vallen.

 • Uit een onderzoek [open access] van onder andere de SWOV en de universiteit Utrecht blijkt dat de invloed van de gezondheid op de ongevallenfrequentie en -afloop heel beperkt is.

  Men vergeleek daartoe de conditie van e-fietsers en gewone fietsers die op de spoedeisend hulp belanden na een ongeval. Daarbij bleek dat e-fietsers gemiddeld wel over een minder goede gezondheid beschikken dan gewone fietsers. Maar ook bleek dat e-fietsers gemiddeld niet meer kans hebben op een SEH te belanden dan gewone fietsers en ook dat hun letsel niet ernstiger is dan van gewone fietsers.

  Een uitzondering vormen oudere vrouwelijke e-fietsers. Die lopen wel meer risico om bij de SEH terecht te komen en hun letsel is ook ernstiger. Een verklaring daarvoor konden de onderzoekers echter niet vinden. Er bleek in ieder geval geen verband te bestaan tussen dit fenomeen en de gezondheidstoestand, het medicijngebruik of de BMI van de berijdsters.

  Echter, balans- en coördinatieproblemen en het gebruik van anti-epileptica konden wel worden geassocieerd met (enkelvoudige) ongevallen.

  Nader onderzoek nodig, aldus de onderzoekers. ‘Maar ondertussen hoeven we niet stil te zitten.’  Bekend is dat oudere fietssters vaak in de problemen komen bij het op- en afstappen. En daarvoor zijn de laatste jaren al de nodige oplossingen aangedragen.Van-Raam-_s.jpg

  Bijvoorbeeld de fiets waarbij de hoogte van het zadel automatisch wordt verlaagd bij lagere snelheden. Of de door Van Raam ontwikkelde fiets die de cranks iets naar voren heeft staan. waardoor de berijder makkelijker met haar/zijn voeten bij de grond kan.

Relevantie

Scroll naar boven