Platform Veilig fietsen

Meer vrouwen op de fiets bij veilige fietsinfra

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:10-05-2023
Het aandeel fietsende vrouwen is groter in steden met een betere verkeersveiligheid en op straten met vrijliggende fietspaden. Dit blijkt uit een recente wetenschappelijke studie op basis van data uit de activiteiten-app Strava voor 61 steden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Benelux.

 • In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk fietsen vrouwen veel minder vaak en minder ver dan mannen. In Duitsland, Denemarken en Nederland is er veel minder sprake van een ‘gender gap’: daar fietst meer dan 45 procent van de vrouwen. Dat doet vermoeden dat plaatselijke omstandigheden, zoals infrastructuur en geografie, een rol spelen.
   
  Studie
  Uit een studie door wetenschappers van universiteiten uit Italië, Oostenrijk en Denemarken, onlangs verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift EPJ Data Science, blijkt dat veilige fietsinfrastructuur leidt tot een hoger aandeel fietsende vrouwen. Voor de studie gebruikten de wetenschappers data uit de applicatie Strava, waarin tientallen miljoenen mensen wereldwijd hun fysieke activiteiten vastleggen. 
   
  Stadsniveau
  In het eerste deel van de studie onderzochten de wetenschappers het verband tussen het aandeel fietsende vrouwen in een stad en een aantal karakteristieken van die stad, zoals groen, verlichting, bevolkingsdichtheid, hellingen en fietsinfrastructuur. Dit deden ze voor 61 steden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Benelux. Ze concludeerden dat het aandeel fietsende vrouwen in het algemeen groter was in steden met een betere verkeersveiligheid en weinig hellingen.
   
  Straatniveau
  In het tweede deel van de studie keek men op straatniveau naar het verband tussen het aandeel fietsende vrouwen en de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in de stad New York, waarvoor veel gegevens over de infrastructuur beschikbaar zijn. Hieruit bleek dat het aandeel fietsende vrouwen groter was op straten met vrijliggende fietspaden. De wetenschappers onderzochten dit verband daarna ook in grote lijnen voor de andere steden in de studie en kwamen daar in bijna alle gevallen tot het zelfde resultaat.
   
  Strava
  Gebruikers van Strava zijn regelmatige fietsers en leggen vooral recreatieve en sportieve ritten vast. Dat maakt dat de data geen representatief beeld geven van het totale fietsverkeer. Daarbij zijn er waarschijnlijk minder vrouwen die Strava gebruiken dan mannen. Maar de wetenschappers gingen er in deze studie van uit dat de verhouding tussen vrouwen en mannen die Strava gebruiken in een land wel gelijk is, en daarmee hebben ze de data wel kunnen gebruiken om variaties tussen beide groepen te verklaren.
   
   

Relevantie

Scroll naar boven