Platform Veilig fietsen

Meer oudere fietsers en dus ook meer slachtoffers onder oudere fietsers

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:08-11-2020
Het aantal fietsen ouderen neemt toe en dus ook het aantal fietsslachtoffers onder ouderen. Inmiddels zijn zeven van de tien fietsdoden 60-plus.

 • Uit SWOV-cijfers blijkt wederom dat het aandeel ouderen dat omkomt met de fiets groeit.  Dat is vooral te zien bij 80-plussers. In 2019 vielen 27% van de fietsdoden in die leeftijdscategorie, in 2000 was dit nog 12%. In de leeftijdscategorie 60-plus ligt dit percentage nu op 72%.
   
  Het aandeel fietsdoden jonger dan 60 jaar is daarentegen fors afgenomen: van ongeveer de helft in 2000 tot minder dan een derde (28%) in 2019.  Van de ongeveer 13.900 ernstig gewonde fietsers in 2018 was bijna een derde 70 jaar of ouder.

  Zoals eerder ook al KiM en het CBS constateerden komt de toename onder de ouderen vooral doordat er meer ouderen zijn die ook steeds meer fietsen.

  Wel dragen problemen bij het op- en afstappen en het niet tijdig opmerken van obstakels eraan bij dat oudere fietsers relatief vaak gewond raken bij enkelvoudige ongevallen. Ook complexe manoeuvres, zoals het links afslaan op een kruising, komen vaak voor als oorzaak van ongevallen.
  Het snelheidsverschil tussen ouderen op een elektrische fiets en op een gewone fiets blijkt beperkt te zijn (1 – 4 km/uur). Er is geen eenduidig bewijs dat elektrische fietsen voor ouderen gevaarlijker zijn dan gewone fietsen.
   

Relevantie

Scroll naar boven