Platform Veilig fietsen

Meer ouderen fietsen verder, dus vallen er meer verkeersslachtoffers

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:28-07-2020
Het CBS bevestigt nog eens dat vooral het aantal fietsslachtoffers onder ouderen toeneemt. Maar dat komt vooral omdat er meer ouderen zijn.

 • Het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets (inclusief e-bikes) steeg tussen 1999 en 2019 met 68 procent, zo meldt het CBS. 

  Dat is een verontrustend hoog percentage. Maar in die periode nam het aantal 70-plussers toe van bijna 1,5 miljoen begin 1999 tot ruim 2,3 miljoen begin 2019, een toename van 56 procent.

  Omgerekend nam het aantal omgekomen 70-plussers op de fiets per 1 miljoen inwoners met 8 procent toe.

  Verder meldde KiM onlangs dat de totale per fiets afgelegde afstand tussen 2010 en 2017 met 4 procent is gegroeid.

  Uit de CBS-cijfers blijkt dus niet dat het fietsen er voor 70-plussers heel veel gevaarlijker op is geworden. En ook niet dat de elektrische fiets daarbij een rol zou hebben gespeeld. Maar van een daling van het aantal slachtoffers in deze leeftijdgroep, zoals bij de jongere groep fietsers, is evenmin sprake.


  sterfte-slachtoffers-fie.png

Relevantie

Scroll naar boven