Platform Veilig fietsen

Lekker sparren over fietsveiligheid in ontwerperscafé

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:25-02-2021
Op donderdag 11 februari organiseerde ROV Oost-Nederland in samenwerking met CROWFietsberaad en Platform Veilig Fietsen een ontwerperscafé over het thema ‘Fietsvoorzieningen’. Aan bod kwamen 2 casussen. Eén focuste op de breedte van (fiets)suggestiestroken en de ander op een fietsoversteek met opstelvlak.

 • Verblijfsgebied.jpg

  “Hoe om te gaan met voorrang voor fietsers op een gelijkwaardig kruispunt in een verblijfsgebied?” Met deze vraag trapte de gemeente Staphorst het Ontwerperscafé Fietsvoorziening van 11 februari af. Er kwamen al meteen verschillende suggestie vanuit de groep: “Als je de fietsoversteek in deze situatie in de voorrang wilt hanteren, dan moet je de oversteek verder van het kruispunt af realiseren door het fietspad verder uit te buigen.” Maar ook: “Wellicht overwegen om de fietsers geen voorrang te geven in deze situatie. Zo gelden er voor iedere verkeersdeelnemer dezelfde verkeersregels.”

  Na deze openingsvraag en bijbehorende discussie konden de workshoprondes starten. In elke ronde stond hoofdcasus centraal. 
   

  Casus 1: Fietsoversteek met opstelvlak

  De eerste werd ingebracht door de gemeente Doetinchem en betreft een fietsoversteek. Er is hierbij een opstelvak aangelegd om (jonge) fietsers de ruimte te geven om veilig te kunnen staan, wachtend op een gelegenheid om over te steken. Het opstelvak wordt goed gebruikt en over het algemeen als positief ervaren. Op drukke momenten komt het echter regelmatig voor dat er geen ruimte meer is en dat fietsers zich op de rijbaan moeten opstellen. Hoe moet de weg worden ingericht om een veilige oversteek voor (jonge) fietsers te maken?
   

  Casus 2: Breedte (fiets)suggestiestroken

  Over de gewenste breedte van (fiets)suggestiestroken is al veel gezegd en geschreven. Voor de gemeente Staphorst blijft het lastig om een goede keuze te maken. Het gaat dan om erftoegangswegen type 1 met een breedte variërend tussen de 4,50 en 6.20 m1. Enerzijds is het de wens om je te conformeren aan de richtlijnen voor een minimale breedte van 1,70 m1. Anderzijds hebben de wegen in Staphost vaak een te geringe breedte om hieraan te voldoen. Hoe komen zij tot een verkeersveilige oplossing?
   

  Download verslag

  In het verslag van het ontwerperscafé zijn de suggesties en oplossingsrichtingen van de casussen verder uitgewerkt. Klik hier om het verslag te downloaden.
   

  Over regionale ontwerperscafés

  In een Ontwerperscafé brengt CROW ontwerpers uit diverse gemeenten bijeen. Zij leggen hun actuele complexe ontwerpopgaven op tafel. Deze worden met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW, de politie, VVN en de Fietsersbond in kleine groepjes besproken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken, bediscussieerd en gezocht naar creatieve oplossingen. Een ontwerperscafé kan zowel online als offline worden gefaciliteerd. 
  Lees hier meer over de opzet van een ontwerperscafé.
   

  In jouw regio een ontwerperscafé organiseren?

  Wil jij in jouw provincie/regio een ontwerperscafé te organiseren? Neem dan contact op Mark van Gurp (CROW) via Mark.vanGurp@crow.nl.
   

Relevantie

Scroll naar boven