Platform Veilig fietsen

Kan PC-training de veiligheid van -oudere- fietsers verbeteren?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:20-01-2020
Kun je de veiligheid van fietsers verbeteren door ze een training te geven achter de PC? De TU Delft probeerde het uit.

 • Uit eerder onderzoek blijkt de verkeersveiligheid daadwerkelijk verbetert wanneer verkeersdeelnemers leren om eerder verkeersonveilige situaties op te merken. Dat is ook de reden dat er voor automobilisten speciale trainingen zijn ontwikkeld, waarbij geleerd wordt hoe je verkeersonveilige situaties eerder in de gaten krijgt. Maar voor fietsers is het maar de vraag of deze trainingsprogramma’s vruchten afwerpen. Die hebben immers vaak te maken met andersoortige risicofactoren.

  Daarom ontwikkelde de TU een speciale PC-training, gericht op het herkennen van risico’s door fietsers. Men maakt daarvoor gebruik van speciale voor de fiets ontwikkelde instructievideo’s met uitleg en trainingsvideo’s met praktijksituaties.

  Het trainingsprogramma werd voorgelegd aan 66 ervaren e-fietsers. De groep vormde een afspiegeling van de werkelijkheid, dat wil zeggen dat er meer vrouwen en meer ouderen aan deelnamen.

  Uit het onderzoek blijkt dat fietsers die de PC-training volgden inderdaad risico’s eerder opmerken dan fietsers uit een controlegroep. Maar beide groepen signaleerden wel even veel risico’s. De training had een klein positief effect op het vermogen om gevaarlijke situatie te zien aankomen op kruispunten.

  Al met al denken de onderzoekers toch dat zo’n PC-training nuttig kan zijn, hoewel er dan nog wel een slag gemaakt moet worden. Zo zal bijvoorbeeld uitgezocht moeten worden of de verworven vaardigheden in de praktijk stand houden.

  Voordeel van een PC-training is dat je daarmee fietsers makkelijker kunt bereiken, want in tegenstelling tot automobilisten krijgen die niet een speciale rijopleiding voor een rijbewijs, zo merken ze nog op.

Relevantie

Scroll naar boven