Platform Veilig fietsen

Is een elektrische fiets of speed-pedelec gevaarlijker dan een gewone fiets?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:01-06-2022
De SWOV heeft de factsheet elektrische fietsen en speed-pedelecs geactualiseerd. Dit is de meest recente kennis over de vaak terugkerende vraag: zijn e-bikes gevaarlijker?

 • Om maar meteen met de deur in huis te vallen: dat weten we niet. Er zijn in ons land geen betrouwbare gegevens over ongevallen en gereden kilometers waarmee het risico van elektrische fietsers en speed-pedelecrijders bepaald kan worden en vergeleken met een ‘gewone’ fietsers, meldt de SWOV-Faq. Wel liggen er onderzoeken die melden dat een ongeval met een elektrische fiets een ernstiger afloop kan hebben.

  Zo zijn er in Nederland enkele studies uitgevoerd onder SEH-fietsslachtoffers. Daar kwam uit dat gebruikers van de elektrische fiets een grotere kans hebben om na een ongeval op de SEH-afdeling behandeld te moeten worden. En er is vaker sprake van meervoudig ernstig letsel en ernstig hoofd-/hersenletsel.

  Studies met eenzelfde opzet waarbij gecontroleerd werd voor de geschatte afgelegde afstand vonden echter, gemiddeld genomen, weer geen verschil tussen de gebruikers van elektrische en gewone fietsen. En in de meeste Europese studies waar naar letselernst is gekeken, is gevonden dat ongevallen met een elektrische fiets gemiddeld genomen even ernstig aflopen als ongevallen met een gewone fiets.

  Er liggen wel enkele buitenlandse studies waaruit je wellicht kunt afleiden dat een e-bike wat meer risico met zich meebrengt. Bijvoorbeeld een Noorse studie, die stelt dat de kans op een ongeval met een elektrische fiets groter is dan met een gewone fiets, maar alleen voor vrouwen. En een Duitse ‘Naturalistic Cycling’-studie komt er op uit dat op kruispunten de ongevalsbetrokkenheid van elektrische fietsen twee keer zo hoog is als van de gewone fiets.

  Er is geen onderzoek beschikbaar waarin het risico van speed-pedelecrijders vergeleken wordt met dat van ‘gewone’ fietsers. Een Zwitsers onderzoek constateerde dat het risico om betrokken te raken bij een enkelvoudig ongeval even groot is voor speed-pedelecrijders als voor fietsers op een ‘gewone’ elektrische fiets. Speed-pedelecrijders hadden echter wel een grotere kans om bij het enkelvoudige ongeval letsel op te lopen waarvoor medische zorg was vereist.

Relevantie

Scroll naar boven