Platform Veilig fietsen

Hoe ervaart de fietser de veiligheid van een fietsstrook?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:21-08-2023
Uit een Amerikaans simulatie onderzoek blijkt dat fietsers een afgescheiden fietsstrook als veiliger ervaren dan fietsen op de weg of een niet-afgescheiden fietsstrook. Zie fietsen daar evengoed wel langzamer.

 • Wetenschappers van vier Amerikaanse onderzoeksinstituten hebben een simulatiestudie uitgevoerd naar preferenties, gedrag en fysiologische respons van fietsers op drie verschillende vormen van fietsinfrastructuur: een straat met gemengd verkeer, diezelfde straat met een fietsstrook en diezelfde straat met een fietsstrook met afscheiding door flexibele schildjes om de 1,8 meter (een vorm die we in Nederland niet tegenkomen). De fietsstrook met afscheiding werd door de 50 deelnemers aan het onderzoek als het meest veilig ervaren, ruim voor de fietsstrook en gemengd verkeer. Ze fietsten hier wel met een lagere snelheid dan op de andere vormen van infrastructuur. Op beide fietsstroken was de blik van de fietsers het meest gefocust en veranderde hun hartslag het minst vaak, wat aangeeft dat ze hier minder stress ervoeren. Vrouwen hadden een grotere voorkeur voor de afgescheiden fietsstrook en ervoeren de straat met gemengd verkeer als minder veilig.
   
  Voor het onderzoek maakten de wetenschappers gebruik van een fietssimulator en virtual reality (VR) technologie. De 50 deelnemers aan het onderzoek, 23 vrouwen en 27 mannen, waren bekend met de situatie, die was gemodelleerd naar een straat in Charlottesville, Virginia, waar ze vandaan kwamen. Deze straat wordt door relatief veel fietsers en voetgangers gebruikt.
  De deelnemers fietsten, in willekeurig volgorde, virtueel door de straat zoals die nu is met gemengd verkeer, door dezelfde straat met een fietsstrook en door dezelfde straat met een afgescheiden fietsstrook. Ze kregen na afloop een vragenlijsten om aan te geven hoe veilig ze elk van de ontwerpen vonden. Daarnaast werd tijdens de simulatie hun fietsgedrag gemonitord, zoals snelheid en plaats op de weg, en volgden de onderzoekers de oogbewegingen en hartslag met sensoren. In de simulatie waren realistische verkeersvolumes opgenomen.  
   
  Het onderzoek werd in januari gepubliceerd in Transportation Research Part F.
   

Relevantie

Scroll naar boven