Platform Veilig fietsen

Halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030 ligt buiten bereik

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:22-11-2022
Een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 ligt – ook met extra maatregelen – buiten bereik. De meeste winst kan worden verwacht als het fietsverkeer veiliger wordt gemaakt.

 • fietsongeval.jpgMet deze en andere extra maatregelen is een forse reductie van het aantal ernstig gewonden wel mogelijk, maar van halvering is geen sprake.

  Dit zegt de SWOV In het rapport De Staat van de Verkeersveiligheid in Nederland 2022 waarin in twee scenario’s prognoses zijn gemaakt over hoe de slachtofferaantallen zich tot 2030 zullen ontwikkelen.

  Het eerste scenario gaat er vanuit dat de daling in het aantal verkeersslachtoffers tijdens de coronajaren voor een blijvende verbetering van de verkeersveiligheid hebben gezorgd, onder andere door de verminderde mobiliteit. In het tweede scenario wordt uitgegaan van een tijdelijk effect van de coronajaren en zal de verkeersveiligheid zich in de komende jaren weer ontwikkelen als vóór corona.

  Bij een blijvend coronaeffect laat de prognose een lichte daling van het aantal verkeersdoden in 2030 zien, het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt fors. Als het effect van corona tijdelijk blijkt te zijn, verwacht SWOV dat het aantal verkeersdoden zal stijgen naar 810 in 2030. En ook hier valt een forse stijging te verwachten in het aantal ernstig verkeersgewonden naar 9.500.

  Effect van extra maatregelen
  SWOV heeft vervolgens van een reeks maatregelen doorgerekend welk effect ervan mag worden verwacht.
  De grootste slachtofferbesparingen worden verwacht door het fietsverkeer veiliger te maken middels veilige fietsvoorzieningen (aantal verkeersdoden daalt 30-50 op jaarbasis) en 'massale' helmdracht - al dan niet vrijwillig - door de fietsers. Als de helft een helm zou dragen, scheelt dat 50 verkeersdoden en 800-900 ernstig verkeersgewonden. Als iedereen een helm zou dragen scheelt dat 100-110 verkeersdoden en 1700-1900 ernstig verkeersgewonden.

  Andere kansrijke maatregelen zijn o.a. invoering van 30 km/uur binnen de bebouwde kom en veilige inrichting van N-wegen en invoering van dwingende Intelligente Snelheidsassistentie (ISA).
  tabel_maatregelen_swov.JPG
  Extra geld
  Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) meldt mede naar aanleiding van het SWOV-rapport dat 50 miljoen euro extra opzij wordt gezet om de fietsveiligheid te verbeteren. Het geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid.

  De maatregelen zullen zich onder meer richten op ouderen: Deze groep moet extra worden beschermd, aangezien ze bovenmatig zijn vertegenwoordigd in de ongevalscijfers. Daarnaast hebben ze een grotere kans om ernstig gewond te raken bij een ongeval. Verder is er aandacht voor enkelvoudige ongevallen: In 2019 was bij ruim 80% van de ernstige fietsongevallen geen motorvoertuig betrokken.
  De groep ‘kinderen’ moet ook extra worden beschermd. Circa 1 op de 5 fietsers die na een ongeval een SEH bezochten, was jonger dan 17 jaar. En extra aandacht zal uitgaan naar drukte op het fietspad: Steeds meer mensen gebruiken het fietspad, en ook nog met verschillende voertuigen met verschillende snelheden. Met de stedelijke verdichting zal het de komende jaren nog drukker worden.

   €27 miljard maatschappelijke kosten
  De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in 2020 worden geschat op €27 miljard. Dit blijkt uit een onderzoek dat het bureau W2Economics heeft uitgevoerd in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De geschatte kosten zijn hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt vooral omdat bepaalde kosten, zoals de 'waarde' van een mensenleven, nu hoger worden gewaardeerd.

Relevantie

Scroll naar boven