Platform Veilig fietsen

Fietsstromen splitsen leidt tot minder vertraging voor kruisend verkeer

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:13-10-2021
Fietsers die met voorrang in grote aantallen een gebiedsontsluitingsweg oversteken, kunnen de nodige vertraging opleveren voor het doorgaande verkeer. Dat is in ieder geval deels te voorkomen door de stromen fietsers op te splitsen.

 • oversteek_l-(1).JPGDie conclusie volgt uit een modelstudie [open access] verricht door Victor L. Knoop en Maria Jettina Wierbos (TU-Delft) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad). De studie was nodig omdat de zo’n situatie met kruisende verkeersstromen zich steeds vaker voordoet. Nog niet zo lang geleden speelde het bijvoorbeeld in Groningen, waar dagelijks zo’n 18.000 fietsers die via ‘Slimme Fietsroutes’ naar de Zernike Campus reden een gebiedsontsluitingsweg kruisten met dagelijks zo’n 12.000 auto’s. En met vijf buslijnen. Dat liep dus spaak daar, vooral voor het openbaar vervoer. En de gemeente zag zich gedwongen om de voorrang van de fietsers op te heffen en de auto’s en bussen weer voorrang te bieden.

  Ook bij rotondes komt dit geregeld voor. Het past in het beleid om de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto te verstevigen, maar als de congestie voor de auto te groot wordt, heeft dit ook negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid (automobilisten worden ongeduldig) en andere zwaarwegende belangen. Zo is er ook een voorbeeld bekend van een ziekenhuis dat niet meer goed bereikbaar was voor hulpvoertuigen, omdat fietsers rotondes vastzetten.

  Of het splitsen van de stromen fietsers werkelijk het ei van Columbus is, zal de praktijk moeten uitwijzen. Maar in het model dat de TU-Delft heeft opgesteld ziet het er veel belovend uit.

  flow.JPGIn het model worden de stromen fietsers in de voorrang bijvoorbeeld in tweeën gesplitst, eventueel een heen- en een terugstroom. Het idee erachter is dat het autoverkeer gebruik maakt van hiaten in de fietsstromen. Splitsing van de fietsstromen leidt ertoe dat er per stroom meer afzonderlijke hiaten ontstaan. De optelsom van deze afzonderlijke hiaten pakt aanzienlijk gunstiger uit dan de hiaten die zich voordoen in een enkele stroom fietsers.

  Zelfs als je slechts één autolengte aanhoudt tussen twee overstekende fietsersstromen, kan dit leiden tot een verdrievoudiging van de capaciteit van het autoverkeer. En dat kan nog meer worden, als de afstand tussen de stromen overstekende fietser verder vergroot. De oplossing lijkt ook kansrijk als het gaat om stromen overstekende voetgangers al dan niet in combinatie met overstekende fietsers.

  Tot zover de theorie, die dus nog in de praktijk getoetst moet worden. Als het aan CROW-Fietsberaad gaat dat ook gebeuren. Want als de oplossing inderdaad werkt, kunnen er praktische richtlijnen worden ontwikkeld om het toch wat gecompliceerde oversteekmodel voor dagelijks gebruik hanteerbaar te maken.

Relevantie

Scroll naar boven