Platform Veilig fietsen

Fietsprioriteit via een app bij verkeerslichten hoeft weinig last te geven voor het overige verkeer

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:25-11-2020
In verschillende steden werkt het al dat fietsers via een app prioriteit bij verkeerslichten krijgen. Het ziet er naar uit dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de doorstroming van het overige verkeer.

 • Dat blijkt uit de resultaten van een proef in Breda. Op een met verkeerslichten geregeld kruispunt aan de drukke Lunetstraat is deze fietsprioriteit getest.

  De verkeerslichtenregeling werd daar zo geprogrammeerd dat fietsers op basis van CAM-berichten (verzonden vanuit een app) prioriteit krijgen op het met een iVRI uitgeruste kruispunt. De regelinstallatie ontvangt informatie over locatie, snelheid en rijrichting van weggebruikers.

  Hoe dat functioneert is door DTV consultants eerst getest in een VISSIM-simulatie. Na de succesvolle simulatie is de prioritering ingebouwd in de verkeerslichtenregeling op straat.

  De CAM berichten worden vanaf 300 meter voor het kruispunt verzonden. Elke seconde krijgt de verkeerslichtenregeling een update van de locatie en snelheid van de aankomende fietsers. Daardoor is de aankomsttijd van de fietser heel goed te berekenen. Hierdoor gaan de lichten voor de fietsers precies op het juiste moment naar groen.  Als de fietser de stopstreep is gepasseerd gaan de verkeerslichten direct naar geel.
  Om het experiment goed in te richten is goed gekeken naar alle verkeersstromen op het kruispunt, en niet alleen daar het effect op rechtdoor gaand verkeer. De eerste resultaten laten inderdaad zien dat er verkeerskundige winst is voor fietsers, terwijl het overige verkeer weinig ‘last’ heeft van de prioriteitsingrepen in de verkeerslichtenregeling, aldus luidt de voorlopige conclusie.
   

Relevantie

Scroll naar boven